Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

W dniach 8-9 września 2023 r. w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach odbyła się 51. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych o tematyce: Zakony Żeńskie w Atlasie Klasztorów od X do XXI wieku.

Organizatorami Konferencji byli: Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce, jednostka naukowo-badawcza w Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W Konferencji wzięło udział blisko 50 sióstr z 33 zgromadzeń zakonnych, zajmujących się pisaniem historii własnych zgromadzeń zakonnych i pracą badawczą w tym zakresie. Siostry współpracują z pracownikami OBnGHKwP realizującymi projekt badawczy dokumentujący obecność wspólnot zakonnych na ziemiach polskich, którego to kierownikiem jest prof. Henryk Gapski.

Konferencję poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Adriana Galbasa SAC. W homilii metropolita katowicki zachęcał do kierowania się w pracy historycznej kryteriami prawdy, wolności i kompetencji. Przestrzegał zarówno przed banalizacją historii, jak i przed jej ubóstwieniem. Otwarcia Konferencji dokonali: m. dr Ewa Kaczmarek – pełniąca rolę opiekuna Komisji Historycznej z ramienia KWPŻZZ i wiceprzewodniczące KWPŻZZ oraz dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL – dyrektor OBnGHKwP. Całościową organizacją Konferencji zajęła się s. dr Monika Jadwiga Kupczewska, przewodnicząca Komisji Historycznej przy  KWPŻZZ i adiunkt w OBnGHKwP KUL.

Referaty wygłosili: prof. Henryk Gapski: Założenia projektu Atlas klasztorów X-XXI w.; dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL: Zakony męskie – stan opracowania, metodyka; dr hab. Anna Szylar: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Małopolsce a wychowanie dziewcząt (XVII - pocz. XIX w.); dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – specyfika i rozmieszczenie placówek zakonnych; dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ: Lwowska placówka karmelitanek dawnej obserwancji, materiały do dziejów klasztorów żeńskich w dawnej Rzeczypospolitej; s. Marta Komborska: Straty wojenne Służebniczek Starowiejskich; dr hab. Kazimiera Jaworska: Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951 obecność i rola zakonów (zanikanie i powstawanie nowych domów zakonnych); dr hab. Łucja Marek: Likwidacja placówek zakonnych o charakterze edukacyjnym na terenie województwa katowickiego w okresie „kontrofensywy laicyzacyjnej” władz komunistycznych oraz sercanka s. dr Monika Jadwiga Kupczewska: Zakony i zgromadzenia żeńskie w atlasie klasztorów – stan opracowania. W tej części głos zabrała również s. Bożena Wilman, która przedstawiła praktyczne problemy związane z ustalaniem lokalizacji domów zakonnych.

51. Ogólnopolską Konferencję Historyków Zakonnych  na Górnym Śląsku ubogaciła część plenerowa: zwiedzanie Muzeum Śląskiego – ekspozycja stała: „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” oraz Galerii Śląskiej Sztuki Sakralnej; nawiedzenie  krypty grobowej biskupów katowickich oraz Panteonu Górnośląskiego. Ze swadą i historyczną pasją po wyżej wymienionych miejscach oprowadził uczestników ks. dr Mariusz Trąba, przypominając zebranym dobrze znaną prawdę, że Górny Śląsk ma bogatą i jednocześnie skomplikowaną historię.

Zwiedzanie Muzeum Śląskiego


Zwiedzanie Panteonu Górnośląskiego

więcej:
51. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych

51. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych w Katowicach

Siostry Sercanki

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Garncarska 24, 31-115 Kraków

generalat@sercanki.org.pl 
tel. 12 422 57 66, 885 556 886

13 1240 1431 1111 0000 1046 0654
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków, Rynek Gł. 31

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Hogar de Niñas San Francisco Cochabamba Bolivia

mBank
Alicja Dybaś, Anna Gosztyła

35 1140 2004 0000 3602 5594 5482
IBAN
PL35 1140 2004 0000 3602 5594 5482
BIC
BREX PL PW MBK

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Ochrona danych
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
31-115 Kraków, ul. Garncarska 24,
tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.

Informacja o cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kontakt z administratorem:
webmaster@sercanki.org.pl 

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.