Kalendarium życia - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Kalendarium życia
I Dzieciństwo i młodość (1863-1885)

18 lipca 1863
Ludwika Szczęsna urodziła się w Cieszkach, (ob. gmina Lubowidz, powiat żuromiński, województwo mazowieckie).

24 lipca 1863
Ochrzczona w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Ap. w Lubowidzu, diec. płocka i otrzymała imię Ludwika.

18 września 1866
Zmarł jej najmłodszy brat, Ignacy (ur. 1.08.1866).

1873 (?)
Tragiczna śmierć najstarszego brata, Franciszka (ur. 22.11.1848).

25 września 1875
Zmarła jej matka, Franciszka Szczęsna.

27 stycznia 1876
Powtórne małżeństwo ojca Ludwiki, Antoniego Szczęsnego z Antoniną Więckowską.

1880
Na stałe opuściła dom rodzinny, wyjechała do Mławy.

w sierpniu 1885
Uczestniczyła w rekolekcjach w Zakroczymiu, prowadzonych przez bł. o. Honorata Koźmińskiego. Podjęła decyzję wstąpienia do Zgromadzenia Sług Jezusa.

II Pobyt w Zgromadzeniu Sług Jezusa (1885-1894)

we wrześniu 1885
Wstąpiła do Zgromadzenia Sług Jezusa w Warszawie

8 grudnia 1886
Rozpoczęła nowicjat w Warszawie

8 grudnia 1887
Złożyła obietnicę wierności i otrzymała imię Honorata

8 grudnia 1889
Złożyła pierwsze śluby zakonne, które ponawiała cztery razy (1890-1893).

1889
Wyjechała do Lublina. Pełniła funkcję przełożonej wspólnoty i prowadziła pracownię krawiecką jako ochmistrzyni przytuliska dla służących.

1892
Powrót z Lublina przez Mławę do Warszawy.

w maju 1893
Przybyła do Krakowa w celu prowadzenia przytuliska dla służących, założonego z inicjatywy św. Józefa Sebastiana Pelczara przez Bractwo Najśw. Maryi Panny Królowej Korony Polskiej przy ul. Mikołajskiej 11.

w kwietniu 1894
Podjęła decyzję opuszczenia Zgromadzenia Sług Jezusa, wstąpiła do tworzącego się Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego

III Życie i działalność w Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (1894-1916)

15 kwietnia 1894
Współtworzenie z ks. Józefem Sebastianem Pelczarem Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Pierwszy klasztor w Krakowie, przy ul. św. Krzyża 10.

2 lipca 1894
Rozpoczęła nowicjat w Zgromadzeniu Służebnic Serca Jezusowego i przyjęła imię zakonne Klara.

2 lipca 1895
Złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Służebnic Serca Jezusowego.

we wrześniu 1895
Powstał dom Zgromadzenia we Lwowie.

w lipcu 1896
Zamieszkała w klasztorze przy ul. Garncarskiej 26. Mieszkała w nim przez 20 lat.

13 czerwca 1900
Miało miejsce poświęcenie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezua i domu św. Józefa przy ul. Garncarskiej 24, które urządzała we współpracy z Założycielem, bp. Józefem Sebastianem Pelczarem.

przed 8 października 1902
Zmarł jej ojciec, Antoni Szczęsny.

jesienią 1903
Wykryto u niej chorobę nowotworową

w 1905
Zgromadzenie rozpoczęło pracę we Francji.

we wrześniu 1905
Odbyła pielgrzymkę do Lourdes, by sobie u NMP zdrowie, a Zgromadzeniu błogosławieństwo Boże wyprosić.

13 września 1907
Zmiana nazwiska z Szczesna na Szczęsna (po raz pierwszy pojawia się przy dokumencie nadania jej obywatelstwa austriackiego i przynależenia do miasta Krakowa)

28 grudnia 1907
Na I Kapitule Zgromadzenia m. Klara została wybrana na przełożoną generalną.

16 listopada 1908
Dokonano afiliacji Zgromadzenia do III Zakonu św. Franciszka.

15 lutego 1909
Zgromadzenie otrzymało Dekret pochwalny od Stolicy Apostolskiej.

11 października 1910
Poddała się operacji.

w maju 1911
Odbyła dziękczynną pielgrzymkę do Lourdes w podziękowaniu za zdrowie.

19 marca 1912
Zatwierdzenie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego przez Stolicę Apostolską.

27 grudnia 1913
Na II Kapitule Zgromadzenia m. Klara ponownie wybrana na przełożoną generalną.

13 października 1915
Ostatni etap życia - nowotwór, niedomagania pracy serca, zapalenie płuc.  

7 lutego 1916
Śmierć m. Klary Ludwiki Szczęsnej.

IV Proces kanonizacyjny (1994-2015)

25 marca 1994
Rozpoczęto w Krakowie diecezjalny proces kanoniczny dotyczący świętości życia i heroiczności cnót Matki Klary.

23 stycznia 1995
Zostały przeniesione doczesne szczątki m. Klary z Cmentarza Rakowickiego i umieszczone w bocznej kaplicy kościoła sióstr sercanek w Krakowie.

15 kwietnia 1996
Nastąpiło uroczyste zamknięcie diecezjalnego dochodzenia o świętości życia i heroiczności cnót Sł. B. m. Klary Szczęsnej, a akta sprawy zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

15 kwietnia 2004
W kaplicy Kurii Metropolitalnej rozpoczął się proces diecezjalny super miro, którego celem jest zebranie dokumentacji dotyczącej uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożej m. Klary Ludwiki Szczęsnej.

20 marca 2007
W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (sióstr sercanek) w Krakowie odbyła się sesja zamknięcia procesu diecezjalnego w sprawie uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożej m. Klary Ludwiki Szczęsnej.

26 kwietnia 2007
Została przekazana dokumentacja procesowa do Kongregacji do Spraw Świętych w Rzymie.

29 kwietnia 2007
Miała miejsce tzw. Apertura - otwarcie dokumentów procesowych.

7 lutego 2008
Kongregacja wydała Dekret Validità – ważności procesu diecezjalnego w sprawie cudownego uzdrowienie za przyczyną sł. B. m. Klary.

2010 - 2012
Przygotowanie Positio super miro.

20 grudnia 2012
Promulgowano Dekret o heroiczności cnót m. Klary Ludwiki Szczęsnej. Od tego dnia można prosić o jej wstawiennictwo przed Bogiem używając tytułu Czcigodna (Venerabile) sługo Boża Matko Klaro – przyczyń się za nami.

10 lutego 2014
Wydrukowana Positio super miro została złożona do przedstawienia lekarzom.

6 listopada 2014
Po wstępnej pozytywnej ocenie dwóch lekarzy specjalistów, miała miejsce Konsulta Medyczna dla oceny uzdrowienia.

5 lutego 2015
Positio super miro Służebnicy Bożej, poszerzona o relacje z posiedzenia lekarzy, została przekazana teologom konsultorom, którzy wydali pozytywną opinię.

Relacja z kongresu konsultorów teologów, została przekazana do osądu ostatniego kolegialnego gremium, które tworzą kardynałowie i biskupi, członkowie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

19 maja 2015
Kardynałowie i Biskupi jednogłośnie wypowiedzieli się za uznaniem wstawiennictwa Czcigodnej sł. B. Klary Szczęsnej w sprawie uzdrowienia.

5 czerwca 2015
Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na ogłoszenie dekretu o cudzie za wstawiennictwem Czcigodnej sł. B. Klary Szczęsnej.

27 września 2015
W niedzielę 27 września, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, podczas Mszy św. o godz. 10.30 została wyniesiona do chwały ołtarzy Czcigodna Sługa Boża Matka Klara Ludwika Szczęsna, współzałożycielka naszego Zgromadzenia. Aktu beatyfikacji dokonał legat papieski kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści