Konspekty spotkań - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Kospekty spotkań
Pierwszy rok formacyjny
Zaznajomienie się z życiem Sercańskim; "Chodźcie, zobaczcie" (J 1,39)

1. Kim jesteśmy?
2. Życie jako dar
3. Powołanie chrzcielne
4. Życie chrześcijańskie
5. Od pobożności do duchowości Serca Jezusowego
6. Różne formy życia w Kościele
7. Tożsamość i misja laikatu w Kościele
8. Wartości ludzkie, chrześcijańskie i sercańskie
9. Udział świeckich w charyzmacie sercańskim
10. Pielgrzymi (odwiedziny jednej ze wspólnot sercańskich - dzień skupienia)
                                                          Struktura każdego spotkania / tematu
· Tytuł spotkania
· Cele spotkania
· Plan spotkania: strategie i działania
· Przebieg spotkania                 » A. Przywitanie
» B. Temat refleksji
» C. Myśli św. Ojca Józefa Sebastiana                               » D. Punkty dla dialogu
» E. Świadectwo na piśmie lub ustne dotyczące tematu
» F. Czas na modlitwę:
1. Śpiew
2. Tekst wprowadzający
3. Słowo Boże
4. Opowiadanie
5. Psalm
6. Symbol
7. Dzielenie się
8. Modlitwa wspólna
9. Kantyk końcowy
"Sugestie lektur pogłębiających”

………………………………………

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści