Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie

Poczęcie człowieka jest osłonięte Bożą tajemnicą. Zwiastowanie i poczęcie Syna Bożego w ludzkim sercu i w ciele Maryi było dziełem najczystszej i niepojętej miłości Bożej do ludzi.

Niewiele wiemy o początkach życia Ludwiki Szczęsnej, ale wiadomo, że gdy doszła do pewnej dojrzałości sama wybrała zdecydowanie czystą miłość Boga i ludzi poprzez decyzję na życie zakonne.

 

2. Nawiedzenie

Miłość i radość poznania Boga nie pozwoliły Maryi zamknąć tajemnicy w sobie; biegnie więc dzielić się z innymi ludźmi i nieść im Bożą Ewangelię.

Ludwika Szczęsna, z polecenia swych pierwszych przełożonych, pracując zawodowo, przekazuje równocześnie swym ukrytym życiem, a także nauczaniem, dziewczętom w Warszawie i Lublinie, prawdy Boże, a zwłaszcza tę największą - o Bożej miłości.

 

3. Narodzenie

W pokoleniu Judy, w rodzie Dawida, w rodzinie Maryi i Józefa przychodzi na świat Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Jest to najpiękniejszy obraz współdziałania Boga z ludźmi i Jego zjednoczenia się z naturą ludzką dla naszego zbawienia.

W wielkiej rodzinie chrześcijańskiej Kościoła polskiego powstaje nowa rodzina zakonna, której matką duchową staje się siostra Klara Szczęsna. Podziwia ona wyroki Boże, jednoczy się z nimi i podejmuje ich wymagania.

 

4. Ofiarowanie

Ofiarowanie Pana Jezusa trwa ciągle w każdym człowieku oddanym Bogu, w jego sercu i czynach, w indywidualnych i wspólnotowych ofiarach.

Niezliczone ofiary Matki Klary, składane Bogu w imieniu naszego Zgromadzenia i dla nas, wołają o współofiarowanie i oddawanie się Bogu coraz doskonalej.

 

5. Znalezienie

Matka Najświętsza i święty Opiekun zapomnieli o dorosłości Pana Jezusa i o Jego głównym zadaniu życia. Dobrze czuli się z Nim i gdy zaginął, by być światłem dla innych ludzi, boleli i szukali Go w trudzie powrotnej drogi. Jezus ich rozumiał i wrócił, by doświadczać jeszcze długo ziemskiego, ukrytego, ciężkiego życia i nauczyć się jego mądrości. Oni zaś starali się Go zrozumieć.

Ileż trudności, utrapień, cierpień sprawiały Matce Klarze i innym siostrom niedojrzałe osoby, które znalazły się w klasztorze oraz te, które ciągle gubiły się schodząc z drogi zakonnej! Ile było ciężkich sytuacji z powodu różnic charakterów, niezrozumienia się pokoleń, braku umiejętności dialogu i współdziałania!

A wszystko powinno się rozwiązać tak, jak w ewangelicznym opisie tego wydarzenia - przez wyjaśnienie, poddanie swej woli i trwanie we wspólnocie.

 

TAJEMNICE BOLESNE 

1. Modlitwa w Ogrójcu

W tej tajemnicy ukazuje nam się moc modlitwy Jezusa do Serca Boga Ojca. A Matka Klara? "W naszym domu przy ul. św. Krzyża 10, wieczorami długo, długo zatapiała się w modlitwie, schylona twarzą do stopni ołtarza albo klęczała u stóp ołtarza w postawie pełnej pokory i uniesienia. Zawsze w modlitwie wspólnej czy indywidualnej widać było wielką wiarę i miłość i oddanie się Panu Jezusowi". "Na parę dni przed śmiercią została niezmiernie umocniona i pocieszona widzeniem. Z jej opowiadania poznało się, że przyszedł do niej św. Józef, a był to jej najukochańszy patron".

 

2. Biczowanie

Pan Jezus znosił bicze z rąk ludzkich i przyjął je jako karę za nasze grzechy, bo nas wielce umiłował.

"Zakonnica według Serca Jezusowego pragnie Jego miłości, chce doznawać ubóstwa, wzgardy, cierpienia, stąd ma wstręt do złego świata i wszelkiej próżności".

 

3. Cierniem ukoronowanie

Troską udręczonej myśli w zbolałej głowie Pana Jezusa był każdy człowiek, więc i ja. Co zajmuje najczęściej moje myśli? Czy jest tak, jak wyraża to ideał zakonnicy u Matki Klary? "Oblubienica Chrystusowa tak ściśle łączy się ze swym Oblubieńcem, że wraz z Nim jedną zna obawę, jedną myśl, jedną zdobyła naukę, jedno ma pragnienie, jedną miłość".

 

4. Niesienie krzyża

Pan Jezus nie patrzył na swój krzyż, ale dalej widział w pokoleniach krzyże innych, zwłaszcza ludzi odpowiedzialnych za wielu.

W medytacji o posłuszeństwie Matka Klara pisze: "Starajmy się ulżyć ciężaru Przełożonym naszym. Odpowiedzialność ich straszliwa. Niech nie nakazują nam z boleścią i obawą, ale pewni, że znajdą świętą i gorącą miłość Bożą. Bo cóż jest miłość? Posłuszeństwo".

 

5. Śmierć na krzyżu

Matka Bolesna pod krzyżem ofiarowywała się wraz z Panem Jezusem całym swym sercem. Pomyślmy, co należałoby ofiarować naszej Matce, aby było jej miłe i mogła to ofiarować Sercu Jezusowemu. Czego od nas oczekuje? Może lepszej posługi wobec chorej siostry? Może okazania - jak Pan Jezus - przebaczenia czynem przeciwnym do krzywdy? Może umartwienia za tych, którzy nie wiedzą, co czynią? Może większego otwarcia się na innych?

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie

Matka Klara zanotowała zdanie: "Magdalenie pokazał się Pan Jezus, bo miała: 1) wielki żal, 2) wielką miłość, 3) szukała Pana Jezusa".

Chciała sama Matka Klara i pragnęła zapewne, by siostry naśladowały Magdalenę w jej usposobieniu oraz spotykały się często osobiście ze zmartwychwstałym Panem w sakramentach świętych.

 

2. Wniebowstąpienie

Pan Jezus otworzył nam niebo i z miłością obserwuje nasze wysiłki dążenia do niego. Nie zatracajmy się w tym, co służy tylko życiu ziemskiemu. Przypomnijmy sobie słowa, które pozostawiła, przepisane własną ręką, Matka Klara: "Nasz cel i dążenia są inne, za św. Augustynem trzeba nam powiedzieć: O jak brzydka wydaje mi się ziemia, gdy patrzę w niebo."

 

3. Zesłanie Ducha Świętego

Zjednoczeni - Bóg Ojciec i Syn Boży zesłali nam swego Ducha Świętego, aby okazać nam miłość, zjednoczyć nas z Trójcą Świętą i między sobą.

Matka Klara pisze: "Duch Święty mówi, że miłość mocniejsza nad śmierć. I cóż to za miłość, co nic nie znosi, zniechęca się i zraża lada czym? O jakże rzadka jest święta, doskonała miłość wspólna!"

 

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

Mamy najlepszą Matkę w niebie. Któraż z nas by Jej nie chciała zobaczyć? O Matce Klarze wspomina jedna z sióstr: "O Matce Bożej mówiła z czułością dziecka. Maryję uważała za swoją Matkę. Często mówiła o Maryi. Nigdy nie opuszczała nabożeństw maryjnych, codziennie odmawiała różaniec".

 

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięta Matka Boża została wywyższona nad wszystkie stworzenia i dopuszczona do współkrólowania z Bogiem w wieczności. Tak wielką łaskę wysłużyła sobie przez postawę gotowości i czynne współdziałanie w duchu służby z Boskim Synem, Odkupicielem ludzi. Dokonywało się to najdłużej wśród codziennej, zwykłej, kobiecej posługi Jemu, świętemu Józefowi, Elżbiecie, Apostołom i wszystkim spotkanym na drodze życia ziemskiego.

Nasza Matka Klara bardzo gorliwie naśladowała Niebieską Matkę. Jej służebność była widoczna dla wszystkich, którzy ją spotykali. Sama w medytacji rozważa: "Codzienna praktyka

Reguły to praktyka miłości Bożej, a cóż słodszego? Cóż pomnaża obficiej skarb zasługi, świetniejszą zapewnia koronę?"

Prośmy usilnie, aby mogła stać się błogosławionym wzorem i pomocą na królewskiej drodze służby miłości. 

Siostry Sercanki

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Garncarska 24, 31-115 Kraków

generalat@sercanki.org.pl 
tel. 12 422 57 66, 885 556 886

13 1240 1431 1111 0000 1046 0654
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków, Rynek Gł. 31

Dziękujemy za wszelkie ofiary.

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Ochrona danych

Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
31-115 Kraków, ul. Garncarska 24,
tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.

Informacja o cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kontakt z administratorem:

webmaster@sercanki.org.pl