MUZEUM - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
Muzeum
Muzea uczą historii, kultury narodu oraz rozmiłowania w dziełach sztuki.
św. J.S. Pelczar

Polskie muzealnictwo kościelne rozpoczęło swoją historię w drugiej połowie XIX wieku. Jego zadaniem była i jest troska o dobro kultury chrześcijańskiej i właściwe metody zabezpieczania dzieł sztuki religijnej.

Św. Józef Sebastian Pelczar podczas otwarcia sekcji naukowej pierwszego wiecu katolickiego w roku 1893 w Krakowie podkreślił, iż: "Kościół katolicki był, jest i będzie zawsze przyjacielem nauk, krzewicielem zdrowej oświaty, rzecznikiem prawdziwego postępu, protektorem sztuk pięknych. Wprawdzie zadaniem Kościoła jest nieść przed ludzkością pochodnię prawdy objawionej, ale nie lekceważy on także światła przyrodzonego, wiedząc, że oba te światła są jakby dwoma promieniami, wychodzącymi z jednego ogniska i do tegoż ogniska, to jest do Boga, wiodącymi".

Muzeum św. Józefa Sebastiana Pelczara, znajdujące się w Domu Generalnym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24 nie jest jedynym muzeum gromadzące i eksponujące pamiątki po świętym biskupie. Bogaty zbiór poświęcony tej osobie mieści się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu, gdzie pasterzował przez dwadzieścia pięć lat. To właśnie muzeum przemyskie, powołane do życia na Synodzie Diecezjalnym w roku 1902, jest dziełem ordynariusza diecezji przemyskiej Józefa Sebastiana Pelczara. Ono również po beatyfikacji bpa Józefa Sebastiana otrzymało imię swego założyciela.

W krakowskim muzeum w zbiorze pamiątek po św. Józefie Sebastianie Pelczarze można zobaczyć, m.in. owalny obrazek malowany na porcelanie z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem według Murilla, z 2 poł. XIX wieku, który zwykł był stać na biurku Biskupa. To właśnie przedstawienie umieścił Pelczar w swoim herbie biskupim dodając zawołanie Ave Maria. Z takim herbem zachowała się księga pamiątkowa ofiarowana przez diecezję przemyską bp Józefowi Sebastianowi z okazji 50-lecia święceń kapłańskich w 1914 r. Wartość ekspozycji podnosi prezentowany pastorał, pierścień i album ze zdjęciami studentów, dar profesorów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochodzą z 1899 r. Pastorał, wykonany został w krakowskiej pracowni Piotra Seipa, wzbogacił zbiory w Krakowie w roku 1983, dar biskupa diecezji przemyskiej, Ignacego Tokarczuka. W krzywaśni tegoż pastorału, zdobionej liśćmi akantu, umieszczono dwa medaliony malowane na porcelanie z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Józefa. Gałkę zdobią herby kapituły katedralnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cztery medaliony: dwa malowane na porcelanie z przedstawieniem św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Jana Kantego, i dwa grawerowane przedstawiające katedrę wawelską i gmach Collegium Novum w Krakowie. Z szat, które używał J. S. Pelczar zachowały się sutanna kapłańska i biskupia, płaszcz, toga profesorska z biretem, strój kanonicki, peleryna z soboli (gronostaje), stuła, której często używał, rękawiczki liturgiczne, dwie mitry sprzed 1911 r., haftowane złotem, na jednej z nich umieszczono herb biskupa Pelczara, oraz dwa ornaty z k. XIX i pocz. XX w.

W szafach z pocz. XX w. przechowywany jest księgozbiór dzieł jego autorstwa, książki, których używał oraz pulpit, przy którym pracował jako biskup, dar Kurii Archidiecezjalnej w Przemyślu.

Wśród naczyń liturgicznych eksponowane są srebrne ampułki, wykonane w pracowni Marcina Jarry, z przeł. XIX i XX w., z wygrawerowanym na tacy herbem biskupa, jest to dar Gminy i Parafii w Sąsiadowicach.

Zwiedzający mogą również zobaczyć rzeźbioną Pietę Matki Boskiej Bolesnej z Jarosławia, wykonaną przez Michała Kruka z Przeworska, jest to dar imieninowy dla bpa J.S. Pelczara od Wincentego Maryi Podlewskiego, przeora OO. Dominikanów z 1903. Całości ekspozycji dopełnia klęcznik z napisem: Chwała Sercu Jezusowemu, z końca XIX w. i biurko, na którym stoi wykonany współcześnie, z brązu, relikwiarz przedstawiający św. J.S. Pelczara w stroju pontyfikalnym. Relikwiarz wyk. Czesław Dźwigaj, w 1991 r. Relikwiarz o takim przedstawieniu otrzymał Jan Paweł II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 2 czerwca 1991 r.

Ekspozycję pamiątek po świętym zamyka portret Józefa Sebastiana Pelczara pędzla Leona Wyczółkowskiego z 1899 roku.

W muzeum zgromadzone są i również eksponowane pamiątki związane z historią zgromadzenia.
Malarstwo reprezentują następujące obrazy z XVIII w: Vir Dolorum mal. na desce, Św. Anna Samotrzeć, mal. na płótnie z nałożonymi w XIX w. koronami. Inne obrazy to: dwa obrazy Ecce Homo, jeden nieznanego autora z pocz. XIX w., drugi pędzla S. Bocheńskiego z 1917 r.; oraz Głowa Chrystusa, poł. XIX w., malarza węgierskiego Jozsefa (Josefa) Polya (1802-1873), dar prof. Edwarda S. Zalewskiego. Cenną pamiątką dla zgromadzenia jest obraz z przedstawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego ze św. Tomaszem i Apostołami, z 1881, malowany na desce przez dominikanina Angelika Drewaczyńskiego (1826-1899).

Na pierwszym planie w sali eksponującej tego typu pamiątki znajduje się portret Sł. B. m. Klary Ludwiki Szczęsnej (1863-1916), nieznanego autora, który jest jednym z nielicznych po niej pamiątek. Poniżej stoi krucyfiks z jej celi, pochodzi z przełomu XIX i XX w. Inne pamiątki po pierwszej przełożonej generalnej zgromadzenia, to poza fotografiami z przedstawieniem jej postaci, modlitewniki, książka Żywot świętej Klary z dedykacją św. J. S. Pelczara, własnoręczne notatki m. Klary oraz obraz pamiątkowy, haftowany przez s. Bogumiłę Zajchowską, z przedstawieniem Matki Boskiej z napisem: "Na podziękowanie Najśw. Pannie Maryi z Lourdes za uzdrowienie naszej Przew. Matki, ofiarują kochające córki duchowne Służebnice Serca Jezusowego w październiku 1910 r.".

Z pamiątek Zgromadzenia prezentowane są dokumenty i fotografie dotyczące historii klasztoru, szkół prowadzonych przez zgromadzenie w Korczynie i w Przemyślu, a także narzędzia pokuty. Eksponowaną rzeźbę reprezentuje krucyfiks, pochodzący ze Śląska z ok. połowy XVIII w. oraz figura z przedstawieniem św. Jana Chrzciciela wykonana przez stolarza Józefa Ligęzę w 1900 r., pochodząca z nie istniejącej ambony kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Wyroby z rzemiosła artystycznego, zapoznają ze złotnictwem początku XX w. Monstrancja wyk. w pracowni Marcina Jarry, kameryzowana biżuterią Zofii Wołodkowicz, którą na ten cel ofiarowała m. Klarze Szczęsnej ok. 1900 roku. Puszka i kielich, stanowiące komplet, dar Założyciela dla zgromadzenia z 1902 r. Kielich z pocz. XX w. ofiarował ks. Rudolf van Roy. Z grupy rzemiosła artystycznego z 2 poł. XIX w. prezentowane są ponadto relikwiarze: św. Jana Chrzciciela, św. Teresy od Jezusa i neogotycki relikwiarz św. Apostołów. W omawianym pomieszczeniu eksponowane są też zbiory pochodzące z terenów pracy misyjnej sióstr sercanek: z Libii z Boliwii, z Ukrainy oraz przywiezione z Zairu. Na ekspozycję składają się: tkaniny, przedmioty codziennego użytku, okazy flory i fauny oraz instrumenty muzyczne. W muzeum znajdują się także pamiątki z terenu pracy sióstr we Francji i Stanach Zjednoczonych.

W ostatniej części muzeum znajduje się niewielkie pomieszczenie, w którym zwiedzający może zobaczyć kilka pamiątek związanych z Janem Pawłem II, któremu siostry sercanki miały zaszczyt posługiwać w Krakowie i na Watykanie. Prezentowany jest brewiarz sygnowany przez kardynała Karola Wojtyłę; wazon z herbem Jana Pawła II, kielichy mszalne: jeden ofiarowany zgromadzeniu w roku 1986, drugi neorenesansowy kielich ofiarowany w roku 1995 Janowi Pawłowi II w 50. lecie kapłaństwa przez Ochotników Wolontariuszy Cichych Pracowników Krzyża. Z szat eksponowane są: dwie sutanny papieskie, mitra, piuska, alba, rokieta oraz ornat używany przez Papieża. Znaczną część ekspozycji zajmują dary, które pielgrzymi przywożą Ojcu Świętemu, m.in. droga krzyżowa i różaniec ofiarowane przez Matkę Teresę z Kalkuty, które Ojciec Święty ofiarował zgromadzeniu, czy poszczególnym siostrom sercankom.

Informacja dla zwiedzających
Muzeum jest czynne codziennie od godz. 10.00-16.00, grupy zorganizowane i osoby prywatne są przyjmowane po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym:
12 421 86 68; 12 422 57 66 lub na adres:
Siostry Sercanki
s. Remigia Sawicka SŁNSJ
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści