Ogłoszenia - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
KOŚCIÓŁ
Ogłoszenia
24 maja 2020 r.
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Premiera PR, w naszym kościele, od dnia 17 maja, może uczestniczyć we Mszy św. 20 osób (18 osób w nawie głównej, po jednej osobie w kaplicach). Msze św. dla Wiernych odprawiane są jedynie: w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 12.00 i 18.00. Inne Msze św. odprawiane są tylko dla Sióstr w zamówionych wcześniej przez Wiernych intencjach. Wejście do kościoła na Msze św. przez furtę Domu Generalnego (ul. Garncarska 24).
Prosimy wszystkich wiernych o wyrozumiałość oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, o oddalenie epidemii, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.
Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Apelujemy, aby w przeżywaniu codzienności nie zabrakło roztropności i przezorności. Zostańmy w domach mimo znużenia zaistniałą sytuacją i nie powielajmy błędów innych państw.

W naszym kościele rozpoczął się remont, dlatego msze św. odprawiane są w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Wejście przez furtę Domu Generalnego (ul. Garncarska 24).

Trwa miesiąc maj. To miesiąc poświęcony w sposób szczególny Matce Bożej. Pamiętajmy o śpiewaniu litanii loretańskiej, w tym roku ze względu na epidemię, w naszych domach, prosząc o dar pokoju dla całego świata i oddalenie epidemii. W kościele nabożeństwa odprawiamy z Siostrami bez udziału Wiernych, prosząc o przemożne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

We wtorek, 26 maja, wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana. Tego dnia obchodzimy Dzień Mamy. Pamiętajmy w modlitwach o naszych Mamach: niech żyjącym udziela swojego błogosławieństwa, a zmarłe przyjmie do swojego Królestwa.

W piątek, 29 maja, wspomnienie św. Urszuli Leduchowskiej.

W przyszłą niedzielę, 31 maja, obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia za odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Przypominamy, że: Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na chorobę wywołaną koronawirusem, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem różańca, pobożnej praktyki drogi krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe. Ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach otrzymali także pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronowirusa. Ponadto, Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego – na tych samych warunkach – tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub adorację eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca, lub pobożne odprawienie drogi krzyżowej, lub odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie. Łaski odpustu zupełnego w chwili śmierci Kościół udziela wszystkim tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, a byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki).


Niechaj Maryja Panna, Królowa Polski,
wyprasza dla naszej Ojczyzny i dla każdego z nas
miłosierne łaski potrzebne nam w rozpoczętym nowym tygodniu.
Chrystus zmartwychwstał!

copyright @ siostry sercanki 2018
Ochrona danych
Informacja o cookies
Dane osobowe zawarte w serwisie przetwarzane są za zgodą lub na mocy prawa. Administratorem danych jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 24, tel. 609 984 820, iod@sercanki.org.pl.
Wróć do spisu treści