Praca sióstr w Argentynie - Oficjalna strona sióstr sercanek

Przejdź do treści
DOMY > Argentyna
Praca sióstr w Argentynie


1 stycznia 2016 r. u podnóża Andów w mieście San Carlos de Bariloche w Argentynie został erygowany dom zakonny pw. bł. Matki Klary Szczęsnej, należący do boliwijskiej Wiceprowincji św. Franciszka z Asyżu. Wspólnotę tworzą trzy siostry, obejmujące troską ubogich, starszych i chorych, korzystających z Domu Opieki, którzy nie mają żadnych zabezpieczeń socjalnych. Siostry zajmują się również administrowaniem  ośrodka. Obecnie w Bariloche posługują: s. p. Maria Elżbieta Potrykus, s. Paula Marzana Espíndola i s. Maria Cecilia Gonzales Arce.

Z Domu Opieki mogą korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni pochodzący z wiosek z okolic Bariloche i z dalszych stron Prowincji Río Negro, bez względu na wyznawaną wiarę i rasę, a szczególnie ci, którzy ukończyli 65. rok życia i nie mają rodzin. Obecnie siostry posługują 20 pensjonariuszom. Działalność Domu finansuje Fundacja INVAP.

Do obowiązków sióstr należy prowadzenie domu, kierowanie personelem, weryfikowanie zgłoszeń osób do przyjęcia, towarzyszenie pensjonariuszom, troska o ich zdrowie, a w razie potrzeby zawożenie do szpitala, odbieranie emerytur podopiecznych z banków i załatwianie ich spraw urzędowych, odbieranie darowizn od dobroczyńców i instytucji w mieście. Oprócz pracy w Domu Starców "Descanso de Jesús", siostry włączają się także w prace duszpasterskie w środowisku Kościoła lokalnego.

copyright @ siostry sercanki 2018
Wróć do spisu treści