ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Na rynku wydawniczym w 2007 r. nakładem Wydawnictwa Świętego Józefa Sebastiana Pelczara ukazało się czwarte wydanie dzieła św. Józefa Sebastiana Pelczara pt. Krótkie wskazówki jak w odmawianiu różańca modlitwę ustną łączyć z rozmyślaniem  z dodatkiem godziny adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Nowe opracowanie stylistyczno-gramatyczne wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego czytelnika.

Przedmowa do pierwszego wydania
Do użytku Służebnic Serca Jezusowego napisałem krótkie wskazówki o odmawianiu różańca z rozmyślaniem i o godzinie adoracji Przenajświętszego Sakramentu, których treść w większości wziąłem z moich rozmyślań dla kapłanów (Jezus Chrystus w życiu ukrytym, bolesnym, chwalebnym i eucharystycznym wzorem i Mistrzem kapłanów, tom I, III i IV) oraz z kazań o Najświętszej Maryi Pannie. Ponieważ nauki te także innym duszom mogą się przydać, dlatego ogłaszam je drukiem, a każdego czytelnika proszę o jedno Zdrowaś Maryjo za autora.

św. J.S. Pelczar

Różaniec jest harfą duchową o piętnastu strunach, z których jedne rozbrzmiewają radością, inne boleścią, inne tryumfem, a których dźwięk rozwesela znękane serca. Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga ich na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by nie uniosły ich fale namiętności. Różaniec jest łańcuchem o piętnastu ogniwach, do którego przyczepiamy nasze dusze — kiedyś ręka Maryi pociągnie ten łańcuch i podźwignie na wzgórze niebieskie wszystkich, którzy się go mocno trzymają. Różaniec jest murem obronnym, którym Maryja opasuje Kościół, i mieczem pogromu, którym zwalcza jego wrogów.

św. J.S. Pelczar