ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Życie duchowne bpa Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924) należy do najwybitniejszych dzieł duchowych polskiej literatury teologicznej przełomu XIX i XX wieku. Pierwsze wydanie podręcznika duchowości pt.  Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska ukazało się w Przemyślu w 1873 roku, gdy ks. J. S. Pelczar był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.


Wydanie drugie, rozszerzone i poprawione przez autora, już profesora Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zostało wydrukowane w Krakowie w 1878 roku. Cieszyło się dużą popularnością, dlatego po nim nastąpiły kolejne wydania w 1881, 1886, 1892 roku. Józef Sebastian Pelczar wydawał swoje dzieło również, gdy został biskupem przemyskim: Przemyśl 1906, 1912-1913, 1924.

Ostatnie, ósme wydanie stanowi podstawę do naszego wydania z okazji kanonizacji Biskupa przemyskiego. Przygotowując nowe wydanie Życia duchownego wydawca (redakcja) zastąpił przestarzałe słownictwo, formy ortograficzne i gramatyczne współczesnymi odpowiednikami, kierując się zasadą, by tekst był lepiej rozumiany przez dzisiejszego czytelnika.