ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Kalendarium życia św. Józefa Sebastiana Pelczara

NARODZINY

Józef Sebastian przyszedł na świat w Korczynie, jako trzecie spośród czworga dzieci Wojciecha i Marianny z Mięsowiczów.
17 stycznia1842
Chrzest w kościele parafialnym w Korczynie.
19 stycznia1842
Wyjazd do Rzeszowa, rozpoczęcie nauki w szkole głównej.
wrzesień 1850
Nauka w rzeszowskim gimnazjum.
1852 -1858
Nauka w gimnazjum w Przemyślu.
1858 -1860
Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
IX 1860 – VII 1864
Przyjęcie święceń kapłańskich.
17 VII 1864
Praca jako wikariusz w parafii Sambor.
18 VIII 1864 – 4 XII 1865
Studia teologiczne w jezuickim Collegium Romanum (Rzym).
2 I 1866 – 10 XII 1866
Studia prawnicze w Papieskim Instytucie św. Apolinarego (Rzym).
6 XI 1866 – 2 IV 1868
Powrót do Przemyśla.
24 IV 1868
Posługa wikariuszowska w Wojutyczach i Samborze.
13 VII 1868 – X 1869
Funkcja prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
X 1869 – IX 1870
Wykładowca w seminarium przemyskim.
X 1870
Nominacja na profesora UJ.
19 III 1877
Przyjazd do Krakowa.
12 IV 1877
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1880/81
Dziekan Wydziału Teologicznego UJ.
1881/82
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1882/83
Prezes towarzystwa Oświaty Ludowej.
1883 - 99
Dziekan Wydziału Teologicznego UJ.
1884/85
Prodziekan Wydziału Teologicznego UJ.
1890/91
Założenie w Krakowie Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej.
3 V 1891
Złożenie profesji tercjarskiej (w Asyżu).
18 IV 1893
Założenie w Krakowie Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego.
15 IV 1894
Nominacja na urząd biskupa sufragana przemyskiego.
15 XII 1898
Konsekracja biskupia.
19 III 1899
Prekonizacja na ordynariusza przemyskiego.
17 XII 1899
Intronizacja.
13 I 1900
Jubileusz dwudziestopięciolecia sakry biskupiej.
19 III 1924
Śmierć.
28 III 1924

Beatyfikacja.

Dnia 2 czerwca 1991 r. Jan Paweł II dokonał w Rzeszowie beatyfikacji bpa Józefa Sebastiana Pelczara podczas IV pielgrzymki do Polski.
2 VI 1991
Kanonizacja.
18 V 2003