ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Placówka Całodobowej Opieki Dom Opieki im. Św. Huberta jest dziełem charytatywno-opiekuńczym, zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Przeznaczony jest dla osób starszych, przewlekle chorych, i niepełnosprawnych - stale przebywających w placówce, potrzebujących pomocy, opieki i pielęgnacji oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych .

Udzielana pomoc, opieka, pielęgnacja i świadczenia służą w szczególności zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz zapobieganiu powstawaniu chorób i urazów.

Dom Opieki udziela swym pensjonariuszom całodobowego utrzymania i świad­czeń zdrowotnych, polegających w szczególności na:

  • pielęgnacji chorych,
  • pielęgnacji i opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  • rehabilitacji leczniczej,
  • działaniach profilaktycznych,
  • badaniach i poradach lekarskich

Dom Opieki w zakresie i poziomie świadczonych usług uwzględnia w szczegól­ności godność, wolność, intymność, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej niepełnosprawności.