ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sióstr Sercanek), zlokalizowane w Warszawie przy ul. Kresowej 18, obejmuje swym zasięgiem gminę Wawer i jej okolice.

Jest placówką oświatową, wspomagającą rodzinę w pracy wychowawczo – opiekuńczej. Wychowanie i opieka nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój to główne zadanie przedszkola. Przedszkole ma charakter katolicki. Jego celem jest wspomaganie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju dziecka jako osoby, w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej, a także przekazywanie i kultywowanie tradycji chrześcijańskich i narodowych.

Za szczególny cel wychowania, przedszkole przyjmuje kształtowanie u wychowanków postawy ufnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym wrażliwości na drugiego człowieka, oraz szerzenie Królestwa Miłości tego Serca wśród dzieci i ich rodzin.

więcej:
https://przedszkole-warszawa.sercanki.org.pl/