ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Święci są to wybrani słudzy Pana Boga, którzy za Jego łaską a swoją pracą wzbili się tu na ziemi na wysoki szczebel doskonałości, w Niebie zaś posiedli za to koronę nieśmiertelności. Teraz cieszą się oni widzeniem Boga, zanurzają się w oceanie Jego światła i miłości, i wielbią Jego Majestat wołając, jak mówi św. Jan w księdze Objawienia, głosem wielkim: Zbawienie Bogu naszemu, który siedzi na stolicy i Barankowi. Ponieważ tedy Bóg sam ich wyniósł i w nich własne dary ukoronował, toż słuszne, aby każdy chrześcijanin (...) oddawał im cześć należną, bo w nich czci Boga samego.

Święci są również pośrednikami naszymi u Boga. Jako książęta Dworu niebieskiego mają oni łatwy przystęp do nieśmiertelnego Króla wieków, a jako starsi bracia nasi przedstawiają tam nasze nędze i potrzeby, które poznają z Objawienia Bożego, czyli, jak mówi św. Grzegorz, „widzą w Bogu niby w zwierciadle wielkim”. (…)

Święci są wreszcie przewodnikami i wzorami naszymi (...) w życiu duchowym.

św. Józef Sebastian Pelczar, Rozmyślania o życiu kapłańskim czyli ascetyka kapłańska, cz. 1.

Patronowie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego:

 • Najświętsze Serce Pana Jezusa
 • św. Franciszek z Asyżu
 • św. Józef Sebastian Pelczar, założyciel Zgromadzenia
 • bł. Matka Klara Ludwika Szczęsna, współzałożycielka Zgromadzenia

Św. Józef Sebastian wskazał Zgromadzeniu Świętych i dał ich za wzór dla życia duchowego i prac apostolskich:

 • Najświętszą Maryję Pannę Niepokalaną
 • św. Józefa
 • św. Stanisława Kostkę
 • św. Wincentego à Paulo
 • św. Klarę
 • św. Małgorzatę Marię Alacoque
 • św. Elżbietę Węgierską
 • św. Zytę
 • św. Maksymiliana Marię Kol­be
 • św. Jana Pawła II