ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Postulat jest pierwszym wstępnym etapem formacji zakonnej. Trwa sześć miesięcy. Jego celem jest uzupełnienie wiedzy religijnej kandydatki i ogólne zapoznanie się z życiem zakonnym. 

Modlitwa postulantek
Panie Jezu Chryste, Boże mój i Królu, wielbię Cię i dzięki Ci składam, że w swoim niezgłębionym miłosierdziu wejrzałeś na mnie niegodną i powołałeś do swej świętej służby, do szczególnej przyjaźni z Tobą. Udziel mi łaski, bym coraz lepiej rozumiała i doceniała ten szczególny dar Twojego Najświętszego Serca, bym ulegle i wielkodusznie odpowiadała na Twoje wezwanie.  [...] Pragnę przekonać się, czy jestem powołana do życia w tym Zgromadzeniu. [...] Proszę więc, abyś Ty sam był moim Światłem, Drogą i Życiem. Niepokalana Służebnico Pańska, Matko i Mistrzyni moja, Tobie z ufnością się powierzam.