ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Przedszkole jest zlokalizowane w ścisłym centrum Krakowa, przy pl. gen. Władysława Sikorskiego 12. Przedszkole ma charakter katolicki. Kadrę pedagogiczną stanowią Siostry Sercanki oraz osoby świeckie.

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju dziecka jako osoby, w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej, przekazywanie i kultywowanie tradycji chrześcijańskich i narodowych oraz pomoc rodzinom w pracy wychowawczo-opiekuńczej.

Za szczególny cel wychowania, przedszkole przyjmuje kształtowanie u wychowanków postawy ufnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym wrażliwości na drugiego człowieka, oraz szerzenie Królestwa Miłości tego Serca wśród dzieci i ich rodzin.

więcej:
http://przedszkole.e-sercanki.edu.pl/