ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

„Stańmy tutaj ze świecami zapalonymi od paschału i dziękujmy Bogu, że mamy podobną drogę do świętości jak bł. Klara Szczęsna. To On nas stworzył, a w godzinie chrztu św. zanurzył nas w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa. Prośmy o to, byśmy nasze powołanie do świętości zrealizowali całym sercem, jak nasza Błogosławiona” – mówił ks. bp Szymon Stułkowski podczas Mszy św. dziękczynnej za życie i powołanie bł. Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Sercanek.

Uroczyste obchody 160. rocznicy urodzin bł. Matki Klary odbyły się 11 czerwca 2023 r. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku.

Wraz ks. bp. Szymonem Eucharystię sprawowało siedmiu kapłanów: ks. prał. Pavol Talapka i ks. kan. Paweł Rokicki z Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie; ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz Parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, ks. kan. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa ordynariusza; ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej; ks. Sławomir Stefański, proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu i ks. Grzegorz Ślesicki, proboszcz Parafii pw. św. Tekli w Naruszewie.

Podczas homilii Ksiądz Biskup wspomniał o lubowidzkiej chrzcielnicy, która stała się źródłem świętego życia Ludwiki Szczęsnej. Zaznaczył również, że Błogosławiona została ochrzczona 24 lipca 1863 r. w rodzinnej Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i zachęcił wiernych, by świętując jej urodziny, przypomnieli sobie datę i miejsce własnego chrztu.

„Jesteśmy powołani, by troszczyć się o świętość, którą Bóg w każdym z nas w godzinie chrztu ofiarował. Podchodząc po to światło w sercu dziękujmy Bogu za tę wielką łaskę” – podkreślił ordynariusz diecezji płockiej i w symbolicznym geście przekazał wszystkim zgromadzonym „płomień świętości” bł. Matki Klary.

Przed zakończeniem liturgii m. gen. Olga Podsadnia skierowała do słowa wdzięczności do ks. bpa Szymona Stułkowskiego, kapłanów i wiernych. 

„Dziś radujemy się w sposób szczególny, że 160. urodziny bł. Matki Klary Szczęsnej możemy przeżywać w sercu diecezji płockiej pod przewodnictwem jej pasterza i z życzliwą gościnnością księdza proboszcza parafii katedralnej. Dziękujemy Bogu i ludziom za naszą Współzałożycielkę, której życie rozpoczęte na tej ziemi, naznaczone wieloma znakami Bożej Opatrzności, doprowadziło ją do Krakowa, a tam u boku św. Józefa Sebastiana przyjęła duchowość zgodną z jej pragnieniami przenikniętą kultem Najświętszego Serca Jezusowego (…). Za ten dany nam od Boga mocny fundament duchowej budowli, którą jest nasze Zgromadzenie, wyrażamy dziś Kościołowi Płockiemu (…) naszą wdzięczność i podziękowanie”.

Podczas jubileuszowej uroczystości przekazane zostały relikwie bł. Klary Ludwiki Szczęsnej. W procesji z darami obok chleba i wina siostry poniosły ornat z wizerunkiem Błogosławionej Sercanki, świecę i kwiaty, które ofiarowano parafii katedralnej.

We wspólnej modlitwie wraz z parafianami uczestniczyła delegacja z Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu w strojach ludowych, a także ok. 100 sióstr sercanek z Polski, Ukrainy i Boliwii. Liturgię ubogacił śpiew sercańskiego chóru pod dyrekcją s. przeł. Ligii Bender.

Podczas pielgrzymki do Płocka siostry zwiedziły historyczną katedrę, po której oprowadził je ks. proboszcz Stefan Cegłowski.

Po południu nawiedziły również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, uczestnicząc w nabożeństwie czerwcowym i Mszy św. w miejscu, gdzie Pan Jezus objawił się św. s. Faustynie Kowalskiej.