ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Wierność jest możliwa

Komu potrzebny jest ten jubileusz? – pytał ks. dr Zbigniew Pałys MS podczas 50-lecia ślubów zakonnych siedmiu sióstr sercanek: s. Ludwiki Chojnowskiej, s. Anny Marii Lotycz, s. Klary Pasek, s. Bogumiły Stefanowskiej, s. Immy Kwidzińskiej, s. Hiacynty Kotwicy i s. Joanny Teresy Wolak.

– Jest on najbardziej potrzebny nam – współczesnym ludziom – abyśmy mogli zobaczyć, że wierność naprawdę jest możliwa – zaznaczył celebrans podczas Mszy św. dziękczynnej sprawowanej 1 czerwca 2024 r. w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa przy ul. Garncarskiej w Krakowie.

W sobotnie przedpołudnie siostry spotkały się w Muzeum św. J.S. Pelczara, aby wyrazić wdzięczność m. gen. Oldze Podsadniej i Zgromadzeniu za wsparcie i pomoc w realizacji sercańskiego powołania na przestrzeni minionych 50 lat. Siostry przyjęły także słowa serdecznych życzeń i zachętę do owocnego przeżywania jubileuszowego czasu łaski. 

Po otrzymaniu wianków ze złotych róż i świec symbolizujących postawę ufnego trwania na drodze zakonnej konsekracji, Siostry Jubilatki zgromadziły się w sercańskiej świątyni, aby wraz z Najświętszą Ofiarą Chrystusa po raz kolejny złożyć na ołtarzu swoje życie. 

W homilii kaznodzieja mówił o potrzebie radykalnego świadectwa wierności Bogu i danemu słowu, zaznaczając, że „Siostry Jubilatki wypełniły to słowo, które wypowiedziały tu przed laty”. 

Ksiądz Zbigniew zachęcał także siostry, aby złoty jubileusz stał się dla nich czasem spoglądania w przeszłość z wdzięcznością, przeżywania teraźniejszości z entuzjazmem i spoglądania w przyszłość w nadzieją i z ufnością. 

Odpowiedzią na wygłoszone słowo była jubileuszowa modlitwa sióstr oraz akt ponowienia ślubów zakonnych, złożonych Bogu po raz pierwszy przed 50 laty.

Po liturgii eucharystycznej siostry wyraziły swoją wdzięczność Bogu i ludziom, nawiązując do ważnych wydarzeń z życia Zgromadzenia.

– W setną rocznicę śmierci naszego Ojca Założyciela św. Józefa Sebastiana Pelczara stajemy w tym kościele, w którym 50 lat temu składałyśmy pierwszą profesję. Dziś pełne wdzięczności śpiewamy uroczyste „Te Deum” – podkreśliły siostry podczas jubileuszowej Mszy św.

Wraz z ks. drem Zbigniewem Pałysem MS Eucharystię sprawowało sześciu kapłanów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli bliscy Sióstr Jubilatek oraz liczne grono sióstr. Msza św. sprawowana w pierwszą sobotę czerwca zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i modlitwą zawierzenia się Najświętszej Maryi Pannie wyrażoną w słowach pieśni: Tobie się poświęcamy na nowo, Rodzin Zakonnych Matko, Królowo!

Po przyjęciu życzeń w sercańskich ogrodzie Siostry Jubilatki spotkały się z bliskimi przy świątecznym stole.