ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę 
(z obrzędu Chrztu św.)

Maggotty  to mała miejscowość, położona w górach, w południowo – zachodniej części Jamajki. Tu znajduje się kościół katolicki pod wezwaniem Ducha Świętego. W parafii wraz z ks. proboszczem Markiem Bzinkowskim pracują siostry sercanki: s. przeł. Scholastyka Hajduk, s. Emila Malczak i s. Rita Kurdziel. 

Nasi katolicy, w większości, przywożeni są do kościoła z pobliskich wiosek, które znajdują się w górach. Dojście do głównych dróg, wymaga czasami dużego wysiłku. Mimo trudności wierni chętnie biorą udział w życiu religijnym parafii. Tak też się stało podczas tegorocznego Świętego Triduum Paschalnego – wspominają siostry.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 16.00. Przybyło około 40 osób w tym dziewięcioro dzieci i jeden starszy mężczyzna – którzy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przyjęli sakrament Chrztu Świętego i pierwszej Komunii św. Na drodze duchowego przygotowania do tego ważnego wydarzenia towarzyszyła im  s. Rita.

Po Liturgii Światła, Liturgii Słowa i Liturgii Chrzcielnej sprawowana była Eucharystia. Uroczystość odbyła się w atmosferze wielkanocnej radości. Na zakończenie Mszy św. wszyscy zgromadzeni złożyli sobie życzenia świąteczne.

Za dar nowych członków wspólnoty Kościoła katolickiego w Maggotty niech będzie chwała Sercu Jezusowemu!