ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Tutaj wszystko się zaczęło

O młodym duszpasterzu, zatroskanym o los ubogich i zagubionych oraz o jego gorącej miłości do Serca Jezusowego, która dała początek nowej rodzinie zakonnej mówił ks. abp Mieczysław Mokrzycki podczas dziękczynienia za świętość Założyciela Zgromadzenia Sióstr Sercanek które odbyło się w Parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Samborze na Ukrainie 29 kwietnia 2024 r.

Czym po 100 latach od swojej śmierci może nas zachwycić św. Józef Sebastian Pelczar? On stał się dla tej ziemi siewcą Bożej mądrości i głosem wzywającym do przemiany sposobu życia. On zakochał się w Bogu, który jest Miłością i to zakochanie się w Bogu pozwoliło mu spełnić owocnie swoje posługiwanie – mówił Metropolita Lwowski do licznie zgromadzonych w świątyni kapłanów, sióstr, parafian i zaproszonych gości.

We wspólnym dziękczynieniu uczestniczyły siostry z sześciu sercańskich wspólnot na Ukrainie: ze  Lwowa, z Rudek, ze Złoczowa, z Brodów, ze Zwiahela i z Romanowa, a także m. gen. Olga Podsadnia wraz z siostrami z zarządu generalnego oraz dwie siostry z Krakowa, które przed laty pełniły posługę w Delegaturze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Ukrainie.

Uroczystą Eucharystię wraz z ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim sprawowali kapłani, którzy współpracują z siostrami na różnych polach działalności apostolskiej. 

Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. dr Jan Szczych przybliżył słuchaczom postać św. J.S. Pelczara, podkreślając, że posługa młodego ks. Józefa Sebastiana w charakterze wikarego w Samborze (1864-1865 i 1869) i w Wojutyczach (1868) była szczególnym czasem duchowego wzrostu na drodze ku świętości. Wykładowca Seminarium Duchownego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, wychodząc od słowa Bożego o Dobrym Pasterzu, który daje swoje życie za owce (por. J 10, 1-21), zaznaczył, że „ks. Pelczar nie posiadał w życiu żadnych innych priorytetów oprócz tych ewangelicznych”, dlatego odbił w sobie w całej pełni miłość Boskiego Pasterza Jezusa Chrystusa. 

Następnego dnia, 30 kwietnia 2024 r. siostry sercanki zgromadziły się w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w pobliskich Wojutyczach, który przed laty był miejscem kilkumiesięcznej posługi ks. Józefa Sebastiana po jego powrocie ze studiów rzymskich.  

Jubileuszową Mszę św. poprzedziła wspólna adoracja Najśw. Sakramentu poprowadzona przez siostry z Delegatury. Eucharystii w intencji dziękczynnej za dar życia i świętości Biskupa Józefa Sebastiana oraz o łaskę nowych powołań do sercańskiej rodziny zakonnej przewodniczył o. bp Edward Kawa OFMConv, a homilię wygłosił o. Sławomir Zieliński OFMConv. 

Podczas uroczystości w Samborze i w Wojutyczach słowa wdzięczności do księży biskupów, kapłanów i sióstr sercanek, a także do sióstr ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, oraz do dzieci, młodzieży i wszystkich parafian skierowała m. gen. Olga Podsadnia, dziękując za wspólną modlitwę. Przypomniała również, że te miejsca były szczególnie bliskie św. Józefowi Sebastianowi, ponieważ to właśnie tu z młodzieńczym zapałem oddawał się pracy duszpasterskiej dla chwały Bożej i zbawienia powierzonych mu dusz.