ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Wyruszyć w przyszłość z nową energią

„Papież Franciszek zachęca, by jubileusz nie był tylko czasem wspominania, tego co przeminęło, ale żeby był czasem zatrzymania się, by z nową energią wyruszyć dalej” – podkreśliła s. dr Jadwiga Kupczewska 17 września 2023 r. w Parafii pw. Świętej Trójcy w Lipsku podczas dziękczynienia za 70 lat posługi sióstr sercanek w tym miejscu.

Wprowadzając w atmosferę jubileuszowego świętowania, s. Jadwiga wygłosiła prelekcję zatytułowaną: Dzieje i misja Sióstr Sercanek w Lipsku w latach 1953-2023.

„Jak ukazać, to całe bogactwo, ten łańcuch dobroci, który jest obecny na ziemi lipskiej? To wszystko zanosimy dziś na stół Pański razem z kapłanami i z wiernymi, by dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakiego siostry doświadczyły” – zakończyła s. Jadwiga.

Mszę św. dziękczynną za wszystkie łaski otrzymane w ciągu minionych siedemdziesięciu lat z prośbą o błogosławieństwo Bożego Serca i łaskę nowych powołań do sercańskiej rodziny zakonnej sprawowali: ks. kan. Henryk Jagieło, proboszcz miejscowej parafii, i ks. Przemysław Wójcik, który wygłosił homilię.

Kaznodzieja odnosząc się do przeżywanego jubileuszu zaznaczył, że „trudno sobie wyobrazić tę parafię bez cichej obecności sióstr, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta”. Dodał również, że „obecność, modlitwa i praca sióstr przypominają parafianom, że oprócz codziennych trudów jest jeszcze Boża rzeczywistość”.

Oprawę muzyczną liturgii podjął Chór Jubilate Deo pod dyrekcją s. przeł. Olimpii Kręcisz, przy akompaniamencie p. Artura Gurmińskiego. Przed błogosławieństwem w imieniu parafian  słowa wdzięczności skierowali do sióstr: p. Lucyna Lichota oraz delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku: p. Tomasz Krzeczkowski, p. Krzysztof Kwiatek i p. Jacek Dębski. Podziękowania na ręce sióstr złożył również p. dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. W symbolicznym geście każda z sióstr otrzymała czerwoną różę na znak wdzięcznej pamięci.

W uroczystości wzięły udział z Krakowa: m. gen. Olga Podsadnia wraz z siostrami z zarządu generalnego, z Częstochowy: m. prow. M. Ezechiela Płudowska z s. wik. Urszulą Rumin oraz s. dr Jadwiga Kupczewska z Warszawy i siostry z miejscowej wspólnoty: s. przeł. Olimpia Kręcisz, s. Ines Dąbrowska, s. Elwira Rubin i s. Bonita Sajnóg.

Dopełnieniem jubileuszowego świętowania było spotkanie przy wspólnym stole.

Za łaski otrzymane przez sercańską wspólnotę na przestrzeni siedemdziesięciu lat niech będzie chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu!