ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Przy żłóbku Pana, w Betlejemie, zbieramy się co roku
i blisko w szopce w krąg stajemy w zachwycie jej uroku.
Kolęda głosi wszystkim krajom: Niech będzie Bogu chwała!
I pokój ludziom, który daje Dzieciątka rączka mała!

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą okres Bożego Narodzenia, w Domu św. Józefa i w Domu Rekolekcyjnym św. J.S. Pelczara w Krakowie odbyła się tradycyjna kolęda.

7 stycznia 2024 r. o godz. 13.30 w kościele NSPJ przy ul. Garncarskiej o. dr Zbigniew Wójcik OFMConv, kapelan Zgromadzenia, rozpoczął wspólną modlitwę, zachęcając do radosnego uwielbienia Dzieciątka Jezus i przyjęcia Go na nowo do swojego serca, życia i do mieszkania. Ze śpiewem kolęd siostry przeszły przez wszystkie pokoje i miejsca pracy.

Ze względu na przypadającą w tym roku 100. rocznicę śmierci św. Józefa Sebastiana Pelczara myślą przewodnią wizyty duszpasterskiej były słowa Założyciela Zgromadzenia: „Rozważaj trzy wieczne pomniki miłości: [żłóbek, krzyż i ołtarz]”, zamieszczone na bożonarodzeniowej dekoracji w muzeum domu generalnego.