ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

1 lipca 2024 r. Urząd Miasta Zakopane w imieniu Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego oraz Pani Małgorzaty Topór-Smaś  ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Remont budynku przy ul. Ciągówka 16 oraz dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku klasztornym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Zakopanem”.

Zamówienie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Obudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Remont budynku przy ul. Ciągówka 16 oraz dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku klasztornym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Zakopanem”.

Postępowanie prowadzone jest w postaci elektronicznej.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/948557

Termin składania ofert upływa w dniu 1 sierpnia o godz. 11:00.

Składanie ofert wyłącznie drogą elektroniczną!

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert w tym postępowaniu!