ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Największe szczęście na ziemi

„Nie masz bowiem większego szczęścia na ziemi, jak być przedmiotem miłości tego Najmiłościwszego Serca. Gdy tę miłość posiadamy, za nic mamy wszelkie walki i bóle życia, bo ona dla nas wszystkim: i siłą, i pociechą, i chwałą; z nią praca staje się wypoczynkiem, gorycz – słodyczą, ziemia – niebem” – te słowa św. Józefa Sebastiana Pelczara były myślą przewodnią konferencji naukowej, która odbyła się 13 kwietnia 2024 r. w Przemyślu z okazji 100. rocznicy śmierci św. Biskupa i Założyciela Zgromadzenia Sióstr Sercanek.

Sesję naukową połączoną z wernisażem jubileuszowej wystawy przygotował dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. J.S. Pelczara w Przemyślu ks. dr Marek Wojnarowski ze współpracownikami: ks. dr. Piotrem Lasotą i s. Karoliną Grocholą. 

W sobotnie popołudnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu zaproszeni goście wysłuchali trzech prelekcji, których przedmiotem był kult Najświętszego Serca Jezusowego obecny w duchowości oraz szerokiej działalności duszpasterskiej i społecznej św. J.S. Pelczara.

Zebranych w auli słuchaczy powitał ks. rektor Konrad Dyrda, wyrażając radość że już po raz kolejny w przemyskim seminarium odbywa się sesja naukowa poświęcona św. Biskupowi Pelczarowi, podobnie jak to miało miejsce niemal rok temu, 18 maja 2023 r, z okazji 20. rocznicy jego kanonizacji.

Następnie głos zabrał ks. dr Marek Wojnarowski, który przedstawił poszczególnych prelegentów i zachęcił do owocnego spotkania z postacią św. Józefa Sebastiana, tak ważną dla duchowieństwa i wiernych diecezji przemyskiej, jak również dla Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i wszystkich czcicieli Świętego.

Pierwszy referat zaprezentowany przed s. dr Jadwigę Kupczewską, zatytułowany Droga św. Józefa Sebastiana Pelczara do Serca Bożego był ukazaniem wewnętrznego rozwoju młodego kapłana. Ks. Pelczar, wynosząc z domu rodzinnego żywą wiarę i głęboką pobożność maryjną, pod wpływem studiów i pielgrzymki do Paray le Monial zapłonął szczególną miłością do Serca Jezusowego, o czym sam pisał w Autobiografii: „Odtąd spotęgowała się w duszy mojej cześć i miłość ku Boskiemu Sercu”.

 

Ks. dr Piotr Lasota wygłosił kolejny wykład o ciekawym tytule: Z „dawnej ruiny” do „przybytku Pana nad Pany”. Święty Józef Sebastian Pelczar a kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu. Wicedyrektor przemyskiego muzeum w barwny sposób przedstawił historię kościoła Serca Jezusowego i wkład św. Biskupa Pelczara w jego odnowę, której głównym motywem była gorąca miłość do Serca Bożego i gorliwe szerzenie tegoż kultu w diecezji przemyskiej. 

Podczas trzeciej prelekcji zatytułowanej Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi ks. dr Marek Machała podkreślił, że według słów św. J.S. Pelczara „w centrum duchowości chrześcijańskiej znajduje się nabożeństwo do Bożego Serca, które odsłania najgłębszą prawdę o Jezusie, bo skupia w sobie całą Jego miłość”. Prelegent zaznaczył również, że przesłanie św. Biskupa Pelczara ukazane na kartach wielu wydanych przez niego książek i wyrażone w licznych kazaniach i przemowach z niezwykłą ekspresją, pozostaje wciąż bardzo aktualne.

Drugą część sobotniego spotkania stanowił wernisaż wystawy pt. Gloria Sacratissimi Cordi Jesu – Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu! w Muzeum Archidiecezjalnym im. św. J.S. Pelczara przy Placu Katedralnym w Przemyślu. Do zebranych gości słowa powitania skierował ks. dyrektor Marek Wojnarowski i zaprosił do zwiedzenia wystawy eksponatów ukazujących sercański rys duchowości św. Biskupa Pelczara. Unikatowe pamiątki zostały wypożyczone na tę okazję z krakowskiego muzeum mieszczącego się w domu generalnym Sióstr Sercanek. 

fot. kl. Gabriel Patrylak

Słowa uznania wobec pracowników muzeum wyraził również ks. abp Adam Szal, który przypomniał, że św. Józef Sebastian Pelczar był zarówno gorliwym czcicielem Serca Jezusowego i troskliwym ojcem diecezji, jak również miłośnikiem sztuki i założycielem najstarszego muzeum na Podkarpaciu. Po otrzymaniu pasterskiego błogosławieństwa uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę i skorzystali z przysmaków przygotowanych przez członkinie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W jubileuszowej konferencji i wernisażu wzięli udział pasterze archidiecezji przemyskiej: ks. abp Adam Szal, ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. bp Krzysztof Chudzio, kapłani z diecezji przemyskiej, wspólnota seminaryjna na czele z ks. rektorem Konradem Dyrdą, a także ok. siedemdziesiąt sióstr sercanek z różnych stron Polski, siostry z innych zgromadzeń zakonnych oraz członkowie Straży Honorowej NSPJ i czciciele św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Podczas wydarzenia posługę podjęli: ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia Fara; bracia klerycy z WSD w Przemyślu i sercański chór pod dyrekcją s. mistrz. Ligii Bender.

fot. siostry sercanki