ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Staniesz się błogosławieństwem

Liturgiczna uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła była dla s. Amandy Adamczyk dniem dziękczynienia za 25 lat życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Sercanek. 29 czerwca 2024 r. przed południem w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa przy ul. Garncarskiej w Krakowie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Antoni Miciak CM wraz z sześcioma zaproszonymi kapłanami. 

Motywem przewodnim sobotniej uroczystości stały się ewangeliczne błogosławieństwa. Celebrans przypomniał, że „jubileusz obchodzony jest po to, aby zobaczyć owoce swojego życia, by wrócić do pierwotnej miłości i z jeszcze większą gorliwością stawać się błogosławieństwem dla innych”.

Ks. Antoni podkreślił również, że błogosławieństwa odsłaniają właściwy cel życia każdego człowieka. Opierając się na nauce Kościoła zaznaczył, że to właśnie „Bóg wszczepił w serce człowieka pragnienie szczęścia, by przyciągnąć go do siebie, ponieważ tylko On może to pragnienie zaspokoić” (por. KKK 1718).

W tym duchu s. Amanda ponowiła swoje śluby, oddając się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na kolejne lata służby Kościołowi i Zgromadzeniu.

Po uroczyście wyśpiewanym Te Deum o. Łukasz Brachaczek OFMConv odczytał list ks. bpa Artura Mizińskiego, w którym sekretarz KEP zapewnił o duchowej łączności i modlitwie, dziękując Siostrze Jubilatce za dotychczasowy trud apostolski podejmowany dla chwały Bożego Serca i dobra dzieci i młodzieży.

Przed zakończeniem liturgii Siostra Amanda wyraziła swoją wdzięczność Bogu, Zgromadzeniu i bliskim, podkreślając, że sercańska rodzina zakonna jest jej prawdziwym domem.

Po błogosławieństwie i wyśpiewaniu Barki wszyscy goście udali się na drugą część jubileuszowego dziękczynienia. Po złożeniu życzeń w sercańskim ogrodzie wszyscy zgromadzeni spotkali się przy świątecznym stole w domu generalnym.

Jubileuszową radość dzieliły z Siostrą Amandą siostry z krakowskich wspólnot, a także siostry z Biecza, z Rzeszowa, z Częstochowy, z Łodzi, z Radomska, z Warki, z Lipska, z Lublina i z Zalesia Górnego, a także siostry misjonarki z Boliwii i z Jamajki. We wspólnej modlitwie uczestniczyli bliscy Siostry Jubilatki oraz Młodzież Rodziny Sercańskiej z różnych stron Polski, której Siostra na co dzień ofiarnie posługuje.