ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Całkowicie oddana Bogu

„Bł. Matko Klaro w życiu i w śmierci należąca do Pana – módl się za nami!” – śpiewamy w litanii ku czci bł. Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Tę całkowitą przynależność do Boga  bł. Matka Klara potwierdziła całym życiem, ale także umieraniem, o czym jednoznacznie mówią zapiski w Kronice Zgromadzenia z pierwszych dwóch dekad jego istnienia.

Już tradycyjnie w wigilię święta bł. Klary Szczęsnej siostry sercanki z krakowskich wspólnot, a także czciciele Błogosławionej podczas nabożeństwa Transitus sprawowanego w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa przy ul. Garncarskiej, wzięli udział w celebracji słowa Bożego obrazującego w pewien sposób jej duchową sylwetkę, a także wysłuchali opisu wydarzeń z 7 lutego 1916 r. 

Wspólna modlitwa zakończyła się procesją do kaplicy relikwii Założycieli sercańskiej rodziny zakonnej przy śpiewie antyfony: „O święta duszo, na Twoje spotkanie wychodzą wszyscy mieszkańcy nieba”, a także litanią i uroczystym błogosławieństwem, którego udzielił o. dr Zbigniew Wójcik OFMConv, kapelan kościoła Sióstr Sercanek w Krakowie.