ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali

W tym roku liturgiczna uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa wpisuje się w obchody wielkiego jubileuszu 350-lecia objawień w Paray le Monial. W kościele Sióstr Sercanek w Krakowie uroczystość tytularną Zgromadzenia poprzedziła nowenna oraz triduum, podczas którego słowo Boże głosił ks. kan. Lucjan Nowakowski z Częstochowy.

Podczas tych dni kaznodzieja zachęcał do odkrywania znaków miłości Bożego Serca pośród codzienności życia, a także do wielkiej wdzięczności za otrzymane dary. Przypomniał również, że głównym przesłaniem objawień danych francuskiej mistyczce św. Małgorzacie Marii Alacoque było pragnienie Serca Jezusowego, by Jego miłość była odwzajemniona.

W pierwszy piątek czerwca Eucharystię o godz. 7.00 wraz z ks. kan. Lucjanem Nowakowskim sprawowali: ks. prof. dr. hab. Antoni Świerczek, prorektor UPJPII w Krakowie; ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka; o. dr Piotr Cuber OFMConv, gwardian klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie, i o. dr Zbigniew Wójcik OFMConv, kapelan Sióstr Sercanek w Krakowie.

W homilii Ksiądz Kanonik podkreślił, że Serce Jezusa jest duchową przestrzenią, w której dokonuje się uzdrowienie człowieka otwartego na łaskę Bożą. Zachęcał również do spojrzenia na życie w kontekście słowa Bożego, które przez św. Jana Apostoła przypomina, „jak wielką miłością obdarzył na Ojciec” (por. 1 J 3, 1).

Po Mszy św. rozpoczęła się całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu. Tego dnia siostry z krakowskich wspólnot, w łączności z siostrami posługującymi w Polsce i na świecie, ponowiły uroczyście swoje śluby, oddając się na nowo Bożemu Sercu i wyśpiewały hymn Zgromadzenia pt.: Serce Boże, pobłogosław.

Wieczorem, po nabożeństwie do Serca Jezusowego i uroczystych Nieszporach, Eucharystii przewodniczył ks. bp Janusz Mastalski. Przed rozpoczęciem liturgii słowa o. dr Zbigniew Wójcik przywołał słowa św. Józefa Sebastiana Pelczara, którego 100. rocznica śmierci przypada w tym roku:

„Serce Jezusowe jest bezpiecznym schronieniem dla tych, którzy walczą i cierpią. Niechże tedy Pan Jezus stanie się Przyjacielem naszym, my zaś dochowujmy mu wierności, a wtedy pokusa nas nie pokona, praca nie znuży, krzyż nie przygniecie (…), bo z Serca Jezusowego popłynie nam siła, zachęta i pociecha”. 

Słowa te wpisały się kontekst duchowego przygotowania do piątkowej uroczystości i pewien sposób streściły w sobie wielkie bogactwo nauczania Kościoła na temat Serca Jezusowego. 

Podczas uroczystości Ksiądz Biskup podkreślił, że w tym szczególnym dniu warto się przyglądnąć własnemu sercu i zobaczyć, na ile jest ono podobne do Serca Jezusowego w posłuszeństwie Bogu Ojcu i zaufaniu Jego woli. 

Wraz z ks. bp Januszem Mastalskim Mszę św. sprawowali ojcowie franciszkanie: o. rektor Mariusz Orczykowski, o. prof. Przemysław Michowicz, o. Paweł Czyrek, o. dr Piotr Hreciński, o. Rafał Bendkowski i o. dr Zbigniew Wójcik oraz ks. Paweł Lisoń. 

Podczas liturgii posługę podjęli diakoni i klerycy z WSD Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie oraz członkinie sercańskiego chóru pod dyrekcją s. mistrz. Ligii Bender.

Za wszystkie łaski otrzymane w tym uroczystym dniu niech będzie chwała Najświętszemu  Sercu Jezusowemu.