ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Jesień życia czasem zbierania dobrych owoców

Takie ośrodki pokazują, jak ważne jest poczucie przynależności do wspólnoty, zwłaszcza kiedy czujemy się samotni. Zrzeszanie się i organizowanie pomaga przeżyć życie, w jak najlepszy sposób – podkreśliła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser–Duda podczas wizyty w  Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych prowadzonym przez siostry sercanki w Krakowie.

26 lutego 2024 r. w samo południe w progach domu przy pl. gen. W. Sikorskiego 14 powitali ją Seniorzy, dedykując wiersz i jubileuszową piosenkę przygotowaną z okazji 15-lecia pracy sercańskiego dzieła pomocy osobom starszym i samotnym. 

Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze wzajemnego słuchania i wymiany doświadczeń. Jak podkreślali Seniorzy, ośrodek wsparcia jest dla nich oazą spokoju i przestrzenią w której mogą rozwijać swoje pasje, korzystając z wielorakich zajęć aktywizujących: zarówno z wykładów z dziedziny teologii i psychologii, jak również z warsztatów muzycznych i teatralnych, ćwiczeń rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych i innych form twórczego spędzania czasu. Podopieczni ośrodka wspomnieli również, że codzienny pobyt w tym miejscu ma dla nich także wymiar formacyjny, ponieważ każdego dnia modlą się razem z siostrami i korzystając z ich życzliwej posługi, doświadczają Bożej dobroci. 

Podczas wizyty Małżonka Prezydenta wysłuchała z uwagą historii osób, które opowiedziały, w jaki sposób stały się członkami Klubu Samopomocy, a jednocześnie podzieliła się swoim doświadczeniem inspirujących spotkań z osobami starszymi. Pierwsza Dama wyraziła swoją radość z faktu, że polityka senioralna w naszym kraju tak prężnie się rozwija, czego dowodem jest sercański ośrodek. 

Serdecznie dziękuję za wspaniałe spotkanie z Seniorami, którzy znaleźli w Ośrodki Wsparcia swój drugi dom, i aktywnymi działaniami udowadniają, że jesień życia może być szczególnym czasem zbierania dobrych owoców – napisała w Księdze Pamiątkowej na zakończenie spotkania.

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser–Duda podziękowała również wszystkim siostrom na ręce m. gen. Olgi Podsadniej za wielką troskę o seniorów i za codzienną pracę podejmowaną dla dobra osób, które są w potrzebie. 

Podczas wizyty w domu generalnym Sióstr Sercanek w Krakowie Małżonka Prezydenta nawiedziła również Muzeum św. Józefa Sebastiana Pelczara i z zainteresowaniem wysłuchała krótkiej prelekcji s. Remigii Sawickiej o znajdujących się w nim eksponatach związanych z osobą Założyciela Zgromadzenia, ale również z bł. Matką Klarą Szczęsną i św. Janem Pawłem II. 

Oficjalna część spotkania zakończyła się nawiedzeniem kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, a także przy relikwiach Papieża Polaka i Założycieli sercańskiej rodziny zakonnej. 

Spotkanie zorganizowały: s. Jeremia Pociejewska i s. Karola Zaborska, odpowiedzialne za Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych pw. Najśw. Serca Jezusowego. 

fot. Grzegorz Jakubowski KPRP

fot. siostry sercanki

zobacz więcej:
O poczuciu przynależności. Wizyta w Klubie Samopomocy dla Osób Starszych