ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

W ciszy i ufności leży wasza siła – te słowa z Księgo proroka Izajasza były myślą przewodnią pierwszosobotniego spotkania z cyklu: „Z Maryją uwielbiamy Boga” który odbył się 4 listopada 2023 r. w kościele Sióstr Sercanek w Krakowie.

Teksty biblijne, utwory muzyczne i chwile adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy były modlitwą w intencji pokoju w naszych sercach, w Ojczyźnie i na całym świecie.

Wspólne czuwanie zakończyło się modlitwą zawierzenia Matce Najświętszej: „Niech Twa słodka obecność nas oświeca, o Dziewico milczenia. Obdarz nas swoim wielkim pokojem”.

Spotkanie przygotowały i poprowadziły siostry z krakowskich wspólnot wraz z młodzieżą z Regnum Christi i z Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.