ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

„Tajemnica to niezrównanej pokory i niewysłowionej miłości. Syn Boga, przyjmując człowieczeństwo, łączy się ze stworzeniem. Cel i sposób tego połączenia odkrywa nową przepaść miłości. Nie przyszedł na ziemię, by jako Król odbierać hołdy, ale by jako Mistrz i Kapłan nauczyć nas prawdy Bożej, własnym życiem wskazać nam drogę do Ojca, wysłużyć nam morze łask i chwałę dziecięctwa Bożego.

Przyszedł jako niemowlę złożone na sianie, aby człowieka, który karmi się sianem rzeczy ziemskich, pobudzić do pragnienia rzeczy niebieskich. Przyszedł z miłości, by nas obdarzyć swoimi skarbami i przez każdą z nas rozdawać te skarby innym ludziom” (św. J.S. Pelczar).

 
Niech nauczanie św. Józefa Sebastiana Pelczara napełnia nasze serca mądrością w trosce o pogłębianie życia duchowego. Dzisiejszy świat zagrożony wojną, napełniony konfliktami i niezgodą potrzebuje orędownictwa u Boga.

Budujmy w swoim sercu (…), w swoim środowisku pracy, w rodzinie, w Ojczyźnie, w Kościele i w całym świecie pokój, który przyniósł i wciąż przynosi Dziecię Jezus – Boży Syn i nasz Oblubieniec.

Życzę wszystkim, aby w świąteczne dni Bożego Narodzenia mogli umysłem i sercem trwać przy Chrystusie, a umocnieni Jego łaską, nie ustawali w patrzeniu na dzisiejszy świat w perspektywie wiary.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku 2024, w którym szczególnie dziękujemy Bogu za św. Józefa Sebastiana, w 100. rocznicę jego śmierci i w 130. rocznicę założenia Zgromadzenia.

Z serdecznym, świątecznym pozdrowieniem

przełożona generalna
m. Olga Podsadnia