ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Mija właśnie 25 lat istnienia Parafii pw. Ducha Świętego w Maggotty, w diecezji Mandeville, na Jamajce, której założycielem i pierwszym proboszczem jes. Marek Bzinkowski. 20 lat temu współpracę z ks. Markiem podjęły siostry sercanki. Jubileuszowe dziękczynienie za owoce tej ofiarnej służby dla Kościoła odbyło się 14 stycznia 2024 r. pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Kalety z diecezji kieleckiej.

W uroczystości uczestniczyły: s. przeł. Scholastyka, Hajduk, s. Emila Malczak i s. Rita Kurdziel, tworzące sercańską wspólnotę należącą do Prowincji Najśw. Serca Jezusowego. Oprócz osób duchownych na Jamajce od 22 lat posługuje świecka misjonarka p. Marta Socha.

Jubileuszowe obchody zostały wpisane w program trwającej od 11 stycznia wizyty  duszpasterskiej bpa Andrzeja Kalety, który nawiedził siostry sercanki i przekazał dar serdecznej modlitwy i pamięci od pozostałych pasterzy diecezji kieleckiej: ks. bpa Jana Piotrowskiego i ks. bpa Mariana Florczyka.  

Przybyli goście, na jamajskiej ziemi powitani zostali chlebem i solą. Ksiądz Biskup Andrzej zapewnił, że cała diecezja kielecka duchowo wspiera w tych dniach wszystkich, którzy w jakimkolwiek sposób przyczynili się do powstania tej placówki misyjnej.

Już w pierwszych latach istnienia misji, powołano ośrodek zdrowia nazwano „kliniką”. Początkowo funkcjonował w samochodowym kontenerze, a lekarz – wolontariusz – dojeżdżał tam raz w tygodniu. Później przybyły siostry sercanki, które podjęły systematyczną służbę jako pielęgniarki. W międzyczasie został wybudowany obiekt z kilkoma gabinetami lekarskimi, gabinetem dentystycznym, apteką i pokojem do rehabilitacji. Obecnie jest tam na stałe lekarz z Teksasu o polskich korzeniach, który ofiarował swoje wcześniejsze przejście na emeryturę w służbie ubogim Jamajki – mówi ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych.

Rocznie z usług medycznych w tym ośrodku  korzysta ponad 14 tysięcy osób.

Z okazji jubileuszu został wydany okolicznościowy kalendarz misyjny, w którym ordynariusz diecezji kieleckiej wyraził swoją wdzięczność Bogu i ludziom za minione ćwierć wieku codziennej służby najbardziej potrzebującym.

Niech przemówią do nas piękne fotografie tego jubileuszowego kalendarza, który obrazuje i dokumentuje wieloletnią misyjną posługę ks. kanonika Marka Bzinkowskiego, a także gorliwą posługę ewangelizacyjną czcigodnych Sióstr Sercanek i świeckiej misjonarki z naszej diecezji kieleckiej – pani Marty Socha.