ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Stworzony do dobrych czynów

W Wielki Czwartek 2024 r., w dniu, w którym cały Kościół skupia się wokół tajemnicy Eucharystii i Kapłaństwa przypadnie dokładnie 100. rocznica śmierci gorliwego czciciela Eucharystii i kapłana według Serca Jezusowego – św. bpa  Józefa Sebastiana Pelczara. Uprzedzając ten historyczny moment, 10 marca 2024 r. w katedrze wawelskiej ks. abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za dar życia i świętości Założyciela Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego.

Metropolita Krakowski, wychodząc od słowa Bożego przeznaczonego przez Kościół na IV Niedzielę Wielkiego Postu, przypomniał, że „wszyscy zostaliśmy przeznaczeni do dobra, zanim świat został stworzony”, a szczególnie wymownym przykładem realizacji tych słów jest św. Józef Sebastian, który całym swoim życiem potwierdził, że jest „stworzony do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, aby on je wypełnił” (por. Ef 2, 10).

- Bóg żąda tylko tyle, ile dać możemy – przypomniał Ksiądz Arcybiskup słowa św. Józefa Sebastiana i dodał, że Biskup Pelczar dał Kościołowi i narodowi bardzo wiele, o czym świadczy jego szeroka działalność społeczno-charytatywna. 

Kreśląc kontekst historyczny, Metropolita Krakowski zaznaczył, biskup przemyski obejmujący ster diecezji jeszcze w czasach zaborów, skutecznie angażował się w dzieło niepodległości i nie wahał się stawać mężnie w obronie ojczystych praw, czego dał szczególny wyraz na wiecu narodowym w lutym 1918 roku: - Bronić będziemy wszystkimi godziwymi środkami praw naszych i nie pozwolimy Matce – Ojczyźnie wyrządzić zniewagi lub krzywdy.

W homilii Metropolita Krakowski podkreślił z mocą, że największym dziełem św. J.S. Pelczara była jego wiara oparta na czterech filarach: miłości do Eucharystii i do Najśw. Serca Pana Jezusa, a także synowska cześć dla Niepokalanej oraz zawierzenie siebie i całej Ojczyzny opiece Najśw. Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Jak zaznaczył celebrans, św. Biskup Józef Sebastian otaczał szczególną miłością także Matkę – Kościół oraz Następcę św. Piotra, co objawiało się zarówno w jego działalności duszpasterskiej jak i w pracy pisarskiej. Ksiądz Arcybiskup zakończył homilię wspomnieniem momentu śmierci św. Biskupa Pelczara i zaznaczył, że ta ostatnia droga odchodzącego z ziemi pasterza była pełnym ufności wejściem w nowe życie w Chrystusie.

 

Podczas uroczystej liturgii ks. abp Marek Jędraszewski posłużył się kielichem i pastorałem św. bpa J.S. Pelczara. Wraz z Metropolitą Krakowskim Mszę św. w intencji Kościoła i Ojczyzny, a także w intencji Zgromadzenia Sióstr Sercanek, założonego przed 130 laty przez św. Józefa Sebastiana Pelczara sprawował ks. kard. Stanisław Dziwisz, a także kilkudziesięciu kapłanów, a  wśród nich kanonicy Kapituły Katedralnej oraz przełożeni zakonów i zgromadzeń męskich.

We wspólnej modlitwie uczestniczyły również przełożone wyższe żeńskich zgromadzeń zakonnych, a także Państwo Szczechowicz i Pieniążek spokrewnieni ze św. Biskupem Józefem Sebastianem Pelczarem oraz przedstawiciele Rycerzy Kolumba i Sercańskiej Rodziny Świeckich.

fot. BP Archidiecezji Krakowskiej

Jubileuszową radość dzieliły siostry z wszystkich krakowskich wspólnot na czele z m. gen. Olgą Podsadnią i zarządem generalnym Zgromadzenia, przełożone polskich prowincji, a także siostry odprawiające w tych dniach  rekolekcje zakonne oraz siostry z Rzeszowa, Częstochowy, Warki, Lublina, Lipska i Łęgu Tarnowskiego. 

Podczas uroczystości posługę liturgiczną podjęli bracia klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej pod kierunkiem ceremoniarza archidiecezjalnego ks. Ryszarda Kilanowicza, a także chór sercański pod dyrekcją s. Ligii Bender przy akompaniamencie p. Witolda Zalewskiego. 

fot. siostry sercanki