ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

W święto bł. Matki Klary Szczęsnej Mszę św. w kaplicy domu prowincjalnego w Rzeszowie odprawił ks. prał. Krzysztof Pałac, emerytowany proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżowem, a obecnie senior posługujący w kościele garnizonowym w Rzeszowie.

Eucharystia sprawowana była o łaskę kanonizacji bł. Matki Klary z prośbą, aby przykład jej życia, całkowicie oddanego Bogu i służbie najbardziej potrzebującym, zajaśniał w całym Kościele i pociągnął wiele osób na drogę świętości. Matka Klara służyła najbardziej potrzebującym, dlatego modlono się także za młode kobiety, młodzież i dzieci, za ludzi starszych, chorych i samotnych, prosząc, by jej duchowe córki na wzór Współzałożycielki Zgromadzenia niosły im duchową i materialną pomoc.