ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

27 grudnia 2023 r., dokładnie w 350. rocznicę pierwszego z trzech wielkich objawień Serca Jezusowego, w Mieście Bożego Serca – jak nazywane jest Paray-le-Monial – miało miejsce otwarcie wielkiego jubileuszu.

Jest to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla wiernych mieszkających w Paray-le-Monial, lecz także dla wszystkich, którym drogi jest kult Bożego Serca, jak również dla całego Kościoła powszechnego. Jubileusz potrwa 18 miesięcy i zakończy się 27 czerwca 2025 r. (350 lat od ostatniego objawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa).

Wydarzenie, którego hasłem przewodnim jest « Odpowiedzieć miłością na miłość » oficjalnie rozpoczęło  się Mszą św. sprawowaną 27 grudnia o godz. 11.00 w bazylice w Paray-le-Monial, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski we Francji, abp Celestino Migliore. Do koncelebry dołączyli biskupi innych diecezji, jak również kapłani, licznie w tym dniu zgromadzeni w Paray-le-Monial, a wśród nich rektor sanktuarium w Valladolid (miejsce objawień Bożego Serca w XVIII w.), a także rektor paryskiej Bazyliki Bożego Serca na wzgórzu Montmarte. W Eucharystii uczestniczyli wierni zarówno z Miasta Bożego Serca, jak i spoza niego, m.in. pielgrzymi z Hiszpanii. Obecne były osoby konsekrowane, w tym, wyjątkowo, siostry wizytki z Paray-le-Monial, specjalnie na tę chwilę mogące opuścić klauzurę.

Eucharystia poprzedzona została konferencją zatytułowaną: « Cel i sens kultu Bożego Serca. Cel i sens jubileuszu », wygłoszoną przez księdza rektora Etienne’a Kerna, kapłana Wspólnoty Emmanuel.

W homilii abp Celestino Migliore, po zarysowaniu postaci św. Małgorzaty Marii Alacoque, jej duchowego przewodnika Klaudiusza La Colombière’a i po przypomnieniu treści objawień skierowanych przez Jezusa do św. Wizytki, podkreślił, że « [kult] Serca Bożego jest [kultem] centralnym i o wielkim znaczeniu dla nas, chrześcijan, dla naszego życia duchowego i społecznego. Wyrozumiałość Boga, tak bardzo wyrażająca się w duchowości Bożego Serca powinna stać się naszym sposobem życia (…). Łagodność i wyrozumiałość Boga jest „jarzmem” łatwym do uniesienia, jest lekkim „brzemieniem”, jak mówi nam Ewangelia, ponieważ pozwala ona tym, którzy z nami żyją, zaistnieć, wypowiedzieć się, być prawdziwie nimi samymi przed Bogiem, przed nami. Gwarantuje ona krajom, społecznościom ludzkim, prawo do istnienia, prawo do wypowiedzenia się, do rozwoju, do współpracy ». « Kto dziś potrzebuje nabożeństwa do Bożego Serca? » -  zapytał abp Migliore. I natychmiast sam dał odpowiedź: « My wszyscy. Najświętsze Serce jest potrzebne nam samym, jest potrzebne naszej ludzkiej społeczności ».

Podczas Eucharystii nastąpiło oficjalne włączenie Sanktuarium Bożego Serca w Paray-le-Monial w Światową Sieć Modlitwy Papieża (dawne Apolstolstwo Modlitwy).

Po południu nastąpiło otwarcie Drzwi Jubileuszowych – drzwi wejściowych do Kaplicy Objawień – mających – jak zaznaczył abp Migliore – « pozwolić doświadczyć, że Serce Jezusa pozostaje, jak nigdy wcześniej, otwarte ». Nastapiło też odczytanie zgromadzonym wiernym dekretu udzielającego odpustu zupełnego pielgrzymującym do Miasta Bożego Serca w roku jubileuszowym oraz związanych z nim warunków.

Sanktuarium w Paray-le-Monial na czas jubileuszu przygotowało wiele propozycji: spotkań formacyjnych, rekolekcji, odbywających się nie tylko w Mieście Bożego Serca. Między innymi w dniach od 1 do 5 maja 2024 r., odbędzie się w Rzymie sesja poświęcona zagadnieniu wynagrodzenia « Naprawić nienaprawialne» , a w październiku, tym razem już w Paray-le-Monial, międzynarodowe spotkanie wyższych przełożonych męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych związanych z duchowością Najświętszego Serca Jezusowego. Zakończenie jubileuszu nastąpi w dniach 27-29 czerwca 2025 r. w obecności przewodniczącego Episkopatu Francji abpa Eric’a de Moulins-Beaufort.

W jubileuszowej uroczystości otwarcia Wielkiego Jubileuszu 350-lecia Objawień Bożego Serca  uczestniczyły siostry sercanki posługujące w Paray-le-Monial: s. przeł. Bożena Rumin i s. Maria Kasprzak.