ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Trwajcie w Bożej światłości

„Wyrażam serdeczną wdzięczność za wspólne śpiewanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. To spotkanie zapewne kojarzy się siostrom z tradycją, jaka panowała na Watykanie, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II zapraszał Polaków na kolędowanie. To był dla niego czas modlitwy i wysławiania Boga za Jego nieskończoną miłość ku ludziom” – mówił ks. abp Marek Jędraszewski podczas świątecznego spotkania z siostrami sercankami w domu generalnym przy ul. Garncarskiej 24 w Krakowie. 

1 lutego 2024 r., w przeddzień Święta Ofiarowania Pańskiego, Metropolita Krakowski życzył Siostrom „nieustannej radości, płynącej z faktu, że ofiarowały się Chrystusowi i ciągle trwają przy Jego światłości”. Udzielając pasterskiego błogosławieństwa, zachęcał siostry do ufności i nadziei, a także dawania radosnego świadectwa przynależności do Jezusa i przywiązania do Zgromadzenia, które w tym roku przeżywa czas dziękczynienia za świętość Józefa Sebastiana Pelczara, wspominając 100. rocznicę jego śmierci.

We wspólnym kolędowaniu uczestniczyły siostry z krakowskich wspólnot. Po spotkaniu przy stole ks. abp. Marek Jędraszewski wraz z ks. kapelanem dr Rafałem Wilkołakiem nawiedzili Muzeum im. św. J.S. Pelczara. Na zakończenie wizyty w klasztorze Sióstr Sercanek Metropolita Krakowski złożył wpis w księdze pamiątkowej.