ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

17 listopada 2023 r. m. gen. Olga Podsadnia wraz z towarzyszącymi jej siostrami z zarządu generalnego i z m. prow. M. Ezechielą Płudowską złożyły wizytę nowo mianowanemu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce ks. abp. Antoniemu Guido Filipazziemu, który rozpoczął swoją posługę w Polsce 5 października 2023 r.

Tego dnia Matka Generalna Olga z siostrami spotkały się również ze wspólnotą sióstr sercanek posługującą w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.