ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Straż Honorowa NSPJ w diecezji przemyskiej jest bardzo liczna i prężnie działająca. Posługę dyrektora wspólnoty pełni ks. Wiesław Szczygieł, który przed laty pracował jako wikariusz w Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Z inicjatywy p. Haliny Graboń, która współpracuje z ks. dyrektorem, jarosławskie wspólnoty uczciły św. Józefa Sebastiana Pelczara, dziękując Bogu za dar świętości z okazji 100. rocznicy jego śmierci.

Poniżej zamieszczamy wspomnienie z tego wydarzenia.

W czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, 29 lutego 2024 r., w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu zgromadziły się delegacje ze wszystkich jarosławskich wspólnot Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Już od godziny 15.00 adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy. Od godziny 16.00 przeżywaliśmy Godzinę Świętą pt. Umiłować Kościół, opartą głównie na tekstach św. Józefa Sebastiana Pelczara. Podsumowaniem tych rozważań były słowa:  

„Rodzino Straży Honorowej Serca Jezusowego, Kościele cały tu zgromadzony – wszyscy uklęknijmy pokornie w adoracji przed wielkością, wspaniałością i mocą Boga. Uklęknijmy przed Nim, by pogrążyć się w milczącej kontemplacji Jego Oblicza. Pozwólmy Mu patrzeć na nas w tym milczącym spotkaniu twarzą w twarz. Pan nas przemienia, ubogaca, daje nową energię i odwagę, aby objawić Go światu – smutnemu światu – coraz bardziej obojętnemu na sprawy duchowe, odwracającemu się od chrześcijańskich ideałów, pragnącemu żyć bez Boga. Jesteśmy wszyscy powołani do uwielbienia Boga i do adoracji”. 

Przytoczone słowa stały się dla nas mottem do przemyśleń; do zastanowienia się nad własnym życiem oraz zachętą do troski o naszych bliskich i do podjęcia kroków ku prawdziwej przemianie życia.  

W celu przypomnienia postaci naszego świętego, ustawiono w świątyni jego obraz wraz z relikwiami. Aby wierni mogli poznać bogactwo jego duchowości, prelegentka przedstawiła w dużym skrócie życiorys św. Biskupa Pelczara. 

Treść scenariusza przygotowanego przez s. Helenę Łukasik – choć nie była długa – obejmowała całe życie św. Józefa Sebastiana, od życia w rodzinnej Korczynie, wśród bliskich, aż do końca jego ziemskiej drogi. 

We wspomnianym  scenariuszu jest taka ważna scena, w której Święty Biskup zapytany o to,  jak chciałby podsumować swoje piękne i pracowite życie, odpowiedział, że „najważniejsze jest to podsumowanie, którego dokona Bóg”.  I dalej mówił: „Uważam, że mogę powtórzyć za św. Pawłem: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia”.

Przedstawienie kończy się opisem przejścia Biskupa Pelczara z ziemi do życia wiecznego: „Jeszcze nie przebrzmiały uroczystości jubileuszu, gdy ks. biskup poczuł się źle, a zabiegi lekarzy nie przynosiły pozytywnego rezultatu. Pasterz z woli Boga odszedł w nocy 28 marca 1924 r. do domu Ojca”.

Tekst wspomnianego scenariusza, a szczególnie jego zakończenie, wprowadziły nas w  wyjątkowe przeżycie, którym było nabożeństwo Transitus.

Odczytany fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan – skąd dowiadujemy się, że każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego – jak też czytanie z dzieła św. bpa Pelczara pt. „Życie duchowne”, gdzie autor mówi o miłości Pana Boga, której ogrom możemy poznać rozważając dzieła Boże zawarte w trzech pomnikach miłości: żłóbek, krzyż i ołtarz, a także trzecie czytanie wprowadzające nas w opis ostatnich dni życia i chwili śmierci św. J.S. Pelczara stały się dla nas bardzo wymowne i pouczające. 

To ostatnie czytanie pozwoliło głębiej poznać duchowość św. Józefa Sebastiana, a także cechy jego osobowości; m.in. pokorę i skromność, co wynikało ze słów: „Wiecie, Księża, byłem na wysokim stanowisku, ale byłem tylko człowiekiem. Jeżeli więc kiedykolwiek obraziłem któregoś z kapłanów, proszę, go tedy ode mnie przeprosić”. 

Po odmówieniu Litanii do św. Biskupa Pelczara uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej według formularza ku czci Świętego. Oprawę liturgiczną podjęli członkowie z zaproszonych wspólnot. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Maciej Kandefer ukazując wkład św. bpa Józefa Sebastiana w rozwój kultu Serca Jezusowego, a także zawierzenia Narodu Polskiego Bożemu Sercu. 

Po udzielonym błogosławieństwie Ksiądz Proboszcz zaprosił chętnych do ucałowania relikwii Świętego. 

Obchody 100 – lecia śmierci św. Józefa Sebastiana, biskupa przemyskiego, bardzo nam przybliżyły jego postać. Jako Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ mamy wielu patronów, a wśród nich, swoje miejsce ma również św. bp Józef Sebastian Pelczar. Straż Honorowa NSPJ diecezji przemyskiej obrała go za patrona w dniu 14 września 2019 r. w Przemyślu, kiedy to obchodziliśmy 150-lecie istnienia straży na ziemiach polskich. Od tego czasu św. Biskup ma swoje wyjątkowe miejsce w naszym życiu.

Chwała niech będzie Bożemu Sercu za tak owocnie przeżyty czas!

Halina Graboń, zelatorka Straży Honorowej NSPJ