ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Nowicjat, od którego rozpoczyna się życie zakonne jest czasem próby.

Trwa dwa lata. Jego zadaniem jest wprowadzenie w istotne i podstawowe obowiązki życia zakonnego, zapoznanie się z duchowością Zgromadzenia, umiłowanie modlitwy i stopniowe wdrażanie się w praktykę rad ewangelicznych. Po ukończeniu nowicjatu siostry otrzymują habit i welon zakonny oraz składają profesję czasową tzn. śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na jeden rok.