ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

17 listopada
wzór pokory i litości dla biednych.
Święta Elżbieta urodziła się w 1207 roku.

Jej ojcem był Andrzej II, król Węgier. W młodym wieku Elżbieta została wydana za mąż za Ludwika, landgrafa Turyngii, i w tym małżeństwie miała troje dzieci. Prowadziła bardzo głębokie życie duchowe; po śmierci męża żyła w dobrowolnym ubóstwie i zbudowała szpital, w którym oddawała się pielęgnowaniu ubogich. Zmarła w Marburgu 17 listopada 1231 roku.

Nowenna przed świętem
św. Elżbiety Węgierskiej
Rozpoczęcie nowenny – 8 listopada.
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce
święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich,
przez jej wstawiennictwo daj nam ducha miłości,
abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
.
P. Święta Elżbieto, wzorze pokory i litości dla biednych.
W. Módl się za nami.
P. Usługująca ubogim i cierpiącym.
W. Módl się za nami.
P. Całe mienie rozdająca potrzebującym.
W. Módl się za nami.