ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

27 września
wzór gorliwości apostolskiej i poświęcenia się dla opuszczonych i cierpiących
Święty Wincenty urodził się w 1581 roku w południowej Francji, w ubogiej rodzinie wieśniaczej.

Po odpowiednim przygotowaniu został prezbiterem w 1600 roku. Pięć lat później został uprowadzony przez piratów i przez wiele lat pozostawał w niewoli w Tunisie. Wróciwszy do Francji, był kolejno proboszczem, kapelanem rodziny Gondich i głównym duszpasterzem galerników. Poznawszy nędzę duchową i materialną szerokich mas ludu, założył zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, jak również wiele stowarzyszeń osób świeckich, które pod jego kierunkiem starały się zaradzić rozmaitym potrzebom społecznym. W celu podniesienia poziomu życia wewnętrznego duchowieństwa wprowadził zwyczaj rekolekcji przed święceniami i zakładał seminaria duchowne pod kierownictwem księży misjonarzy. Zmarł w Paryżu 27 września 1660 roku. Leon XIII ogłosił go patronem dzieł miłosierdzia na całym świecie.

Nowenna przed wspomnieniem św. Wincentego à Paulo
Rozpoczęcie nowenny – 18 września.
Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania
duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, prezbitera, apostolską mocą;
spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością,
miłowali cierpiących braci i spieszyli im z pomocą.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Wincenty à Paulo, wzorze gorliwości apostolskiej
i poświęcenia się dla opuszczonych i cierpiących.
W. Módl się za nami.
P. Niestrudzony pracowniku w winnicy Pańskiej.
W. Módl się za nami.
P. Opiekunie wszystkich ubogich.
W. Módl się za nami