ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

22 października
wzór gorliwości w głoszeniu światu dobrej nowiny o miłosiernej miłości Boga do człowieka
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach.

Wyświęcony na prezbitera w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą, a w 1967 kardynałem. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 roku wybrany na papieża. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie.

Nowenna przed wspomnieniem
św. Jana Pawła II, Papieża
Rozpoczęcie nowenny – 13 października.
Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli Święty Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

P. Święty Janie Pawle II, wzorze gorliwości w głoszeniu światu dobrej nowiny
o miłosiernej miłości Boga do człowieka.
W. Módl się za nami.
P. Misjonarzu wszystkich narodów.
W. Módl się za nami.
P. Ojcze osób konsekrowanych.
W. Módl się za nami.