ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem (Ps 116, 12. 14) – słowa psalmisty wyśpiewane przez s. M. Gaudencję Stafirę stały się myślą przewodnią jubileuszowej uroczystości 35-lecia ślubów sióstr sercanek, które 20 kwietnia 2024 r. dziękowały Bożemu Sercu za łaskę powołania do sercańskiej rodziny zakonnej.

W wigilię Niedzieli Dobrego Pasterza w Domu Opatrzności Bożej przy pl. gen. W. Sikorskiego 12 w Krakowie ks. kan. Mariusz Nakonieczny, proboszcz Parafii pw. bł. Biskupa Władysława Gorala w Lublinie, przewodniczył Eucharystii sprawowanej w intencji: s. M. Zyty Koperwas z Lublina, s. M. Bernardony Rado z Warszawy, s. M. Gaudencji Stafiry z Krakowa, s. M. Jolanty Koźlak z Rzeszowa, s. M. Kingi Indyk z Genzano di Roma, s. M. Klary Słoniny z USA, s. M. Aleksandry Nosalskiej z Jaślisk i s M. Emanueli Janczy z Brodów na Ukrainie. 

To bardzo ważne, by z okazji 35-lecia ślubów zakonnych spotkać się we wspólnocie, aby być jednością, aby poczuć obecność współsióstr, z którymi rozpoczynałyście Waszą życiową drogę i razem dziękować Bogu, za wszystko, co Wam wyświadczył – podkreślił z mocą celebrans.

Zachęcając siostry do wielkiej wdzięczności za dar Bożego wybrania, ks. Mariusz przypomniał, że w historii Kościoła było wiele kobiet, które poznając, jak wiele otrzymały, całkowicie oddały się Chrystusowi, służąc bliźnim swoimi talentami i zdolnościami, w duchu miłości i pokory. 

Drogie Siostry, jesteście wyjątkowym darem Boga dla Kościoła, który Was potrzebuje, który tak bardzo potrzebuje radości Waszej wiary. Swoim świadectwem możecie jeszcze tak wiele uczynić dla Zgromadzenia i Kościoła. Niech ten krzyż Chrystusa, który otrzymałyście w dniu pierwszych ślubów zakonnych, będzie dla Was znakiem zwycięstwa i nagrodą za każdy poniesiony trud. 

Przed błogosławieństwem Ksiądz Proboszcz podziękował każdej siostrze za modlitwę, posługę i  przyjmowane z wiarą cierpienie i życzył, aby na nowo ucieszyły się prawdą zmartwychwstania i niosły ten płomień Bożej miłości, którą zapłonęły ich serca w dniu pierwszych ślubów zakonnych. 

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w sobotę, w dniu poświęconym czci Najśw. Maryi Panny, ponieważ siostry rozpoczęły nowicjat i przyjęły imiona zakonne w Roku Maryjnym, obierając sobie Matkę Najświętszą za patronkę życia zakonnego.

Podczas Mszy św. w duchowej łączności z obecnymi w kaplicy siostrami pozostały s. Kinga i s. Klara, które nie mogły przybyć osobiście na tę uroczystość. Wszystkie Siostry Jubilatki serdeczną modlitwą objęły również przełożone generalne, które przyjęły je do Zgromadzenia i towarzyszyły na etapie formacji, a także mistrzynie postulatu, nowicjatu i junioratu, które przygotowały je do życia zakonnego. 

We wspólnej modlitwie i w świątecznym spotkaniu przy stole wraz z ks. kan. Mariuszem Nakoniecznym towarzyszyły Siostrom Jubilatkom m. gen. Olga Podsadnia i m. prow. Konrada Dębicka.