ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona przez żar słoneczny spragniona jest deszczu,
by ją nasycił i plonem obdarzył nowego życia.
Szukamy Ciebie, jak łania dążąca do chłodnej wody przejrzystych strumieni,
by się napoić i siły odzyskać na dalszą drogę.
Czekamy, Panie, na Twe narodzenie, jak nocne straże na świt oczekują.

Łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały pożąda chleba.
Baranku Boży, posłany przez Ojca, byś swoją śmiercią odkupił grzeszników,
nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj w człowieczych sercach.
Nadziejo świata i Nowe Przymierze, Emmanuelu odwiecznej miłości,
niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym rozbrzmiewa chwała. Amen.

(z Liturgii Godzin)