ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Budujmy swoje życie na mocnym fundamencie, którym jest Chrystus

Patrząc na przykłady Świętych, którzy całkowicie oddali się Bogu, patrząc na przykład życia naszej s. Emmy, zadajmy sobie pytanie: czy Bóg jest Tym, któremu do końca potrafię zaufać? Modląc się dzisiaj o szczególne dary Boże dla Siostry Jubilatki, prośmy również, byśmy umieli budować na B całe nasze życie – mówił ks. dr hab. Antoni Świerczek, prorektor UPJPII w Krakowie, podczas Mszy św. dziękczynnej za 75 lat życia zakonnego s. Emmy Kowalskiej.

W Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr Sercanek w Krakowie 17 stycznia 2024 r. s. Emma wraz z sercańską rodziną zakonną dziękowała za wszystkie dary Bożego Serca otrzymane w ciągu minionych lat. W jubileuszowej uroczystości uczestniczyły: m. gen. Olga Podsadnia wraz z siostrami z zarządu generalnego, m. prow. Konrada Dębicka, siostry ze wspólnoty Domu Chrystusa Króla wraz z s. przeł. Maksymillą Gierulą oraz siostry z pobliskich wspólnot. Wielką radością dla Siostry Jubilatki była również obecność rodzonego brata oraz członków najbliższej rodziny.

W homilii celebrans nawiązując do biblijnej sceny zwycięstwa Dawida nad Goliatem oraz do historii życia św. Antoniego pustelnika, wspominanego w tym dniu w liturgii, zachęcał do postawy całkowitego zawierzenia Bogu.

Kiedy patrzymy na dzisiejszą Jubilatkę, która dziękuje Bogu za tak długie lata życia zakonnego chcemy w odniesieniu do niej powiedzieć, że to właśnie ona w swojej młodości, usłyszawszy głos Chrystusa: „Pójdź za Mną”, oparła swoje życie na Bogu i uczyniła z Niego jedyny fundament. Trzeba nam również popatrzeć, czy Bóg jest w centrum naszego życia, bo tylko wtedy będziemy mieli odwagę stanąć zwycięsko naprzeciw sytuacji, które będą nas przerastać.

Po liturgii słowa s. Emma odczytała modlitwę zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu i ponowiła swoje śluby, które złożyła przed 75 laty.  Przez zakończeniem Eucharystii wszyscy odśpiewali Te Deum, a ks. dr hab. Antoni Świerczek wręczył Siostrze Jubilatce papieskie błogosławieństwo.

Jubileuszowe spotkanie zakończyło się życzeniami w refektarzu Domu Chrystusa Króla i świątecznym spotkaniem przy stole.