ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Z bł. Matką Klarą dziś uwielbiajmy Serce Boże, tak jak ona, z miłością, w prostocie, pokorze. Z bł. Matką Klarą dziś się oddajmy Mu na nowo, idźmy razem drogą Pana świetlaną i wzorową.

Rok Pański 2023 był czasem dziękczynienia za dar życia i świętości bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej w 160. rocznicę jej urodzin.

Za wszystkie łaski minionego czasu niech będzie chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu!