ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

Dzień św. Ojca Założyciela, 19 stycznia 2008 r., obchodziłyśmy w Krakowie bardzo uroczyście. Rano śpiewałyśmy modlitwę brewiarzową.

Mszy św. o godz. 7.00 przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a współkoncelebransami byli ks. kapelan dr Andrzej Grodecki, ks. dr Józef Morawa, ks. dr Kazimierz Panuś, ks. dr Robert Nęcek. W asyście było 4 alumnów z Krakowskiego Seminarium Duchownego.

Przed Mszą św. Ks. Kardynał został powitany przy wejściu do Kościoła przez Matkę Generalną z Radą i Ks. kap. A. Grodeckim. Po Mszy św. celebransi i asysta oraz krewni naszego św. Ojca spożyli śniadanie wspólnie z siostrami.

Wieczorem o godz. 18.00 wspólnie z wiernymi śpiewałyśmy Nieszpory, którym przewodniczył ks. kap. Andrzej Grodecki. O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prob. inf. Władysław Gasidło a współkoncelebrowali ks. kap. Andrzej Grodecki, Ks. postulator dr. Stefan Ryłko CRL i ks. dr Stanisław Lech.

Po Mszy św. i wspólnej z siostrami kolacji około godz. 20.30 ks. proboszcz inf. W. Gasidło w asyście ks. kap. A. Grodeckiego i ks dr S. Lecha poświęcił świetlicę dla osób starszych, której prowadzenie Matka Generalna poleciła s. Eliozie Poprawa.