ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
DOM GENERALNY
ul. Garncarska 24
31-115 Kraków
generalat@sercanki.org.pl 
12 422 57 66

PROWINCJA NMP KRÓLOWEJ POLSKI, CZĘSTOCHOWA
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
prowincjaczestochowa@sercanki.org.pl 
34 363 36 27

PROWINCJA ŚW. JÓZEFA, RZESZÓW
ul. ks. J. Sondeja 7
35-011 Rzeszów
prowincjasj@sercanki.org.pl 
17 852 07 40

 

 

2 sierpnia 2023 r. w Krakowie s. Faustyna Maria Kruczkowski pochodząca z Niemiec i s. Miriam Prymon złożyły śluby wieczyste w Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W duchu wdzięczności za dar Bożego wybrania odbyły się uroczystości dziękczynne – najpierw 1 października we Francji, w miejscowości Neuf Marché należącej do Prowincji św. Małgorzaty Marii Alacoque, gdzie obecnie posługuje s. Faustyna Maria, oraz w Niemczech, w jej rodzinnej miejscowości Münster.

Poniżej zamieszczamy wspomnienie z pielgrzymki sióstr sercanek z Francji do Niemiec.  

Dnia 27 października, wczesnym rankiem, z Neuf Marché do Niemiec wyruszyły: Matka Prowincjalna Marcina Glezman, Siostra Przełożona Ewelina Brodzik i s. Faustyna Maria Kruczkowski wraz z Robertem Kruczkowskim, tatą s. Faustyny Marii. Pierwszym postojem w trakcie podnóży był ośrodek Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu.  Ośrodek „Marianum”, który powstał w tym miejscu dzięki pracy i ofiarności Polaków w Niemczech, jest Domem Młodzieży Polskiej.

Warto wspomnieć że 25 sierpnia 1956 r., w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, ośrodek został nazwany ku czci Niepokalanej Dziewicy  –  „Marianum” i oddany jako wotum narodowe Królowej Polski – Jasnogórskiej Pani, w Jej królewskie władanie. Co roku obchodzona jest rocznica tego aktu zawierzenia. Od 25 marca 1982 r. „Marianum” istnieje jako Centrum Ruchu Światło-Życie. W trudnym czasie stanu wojennego było miejscem spotkań Polonii z całej Europy, było „Małą Polską”, „Domem”, do którego z chęcią się wraca. Wielu ludzi przeżywało tutaj odnowę i pogłębienie wiary głównie przez udział w rekolekcjach zwanych oazami. Młodzi odkrywali tu nową motywację i sens życia. W tym miejscu modlił się i pracował założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), którego Jan Paweł II nazwał „gorliwym apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”. Na miejscowym cmentarzu grób Sługi Bożego nawiedzali liczni pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Obecnie jego grób znajduje się w Krościenku.
Tutaj wraz z młodzieżą uczestniczyliśmy we Mszy św. o godzinie 12.15 i wspólnie z nimi zjedliśmy obiad.

Po spotkaniu z diakonią stałą wyruszyliśmy dalej, by nawiedzić kolejne ważne dla nas centrum duchowe – Concordię.

 „Haus Concordia” jest położony w malowniczej dolinie, otoczonej lasami,  na skraju dwóch wielkich krain geograficznych Siegerland i Westerwald, nieopodal miasta Siegen.
Stowarzyszenie, nazywane w skrócie Chrześcijańskim Centrum, zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich. Chrześcijańskie Centrum obejmuje swoim zasięgiem wszystkie polskie ośrodki parafialne w Niemczech.
Jednym z podstawowych zadań ośrodka „Haus Concordia” jest tworzenie miejsca ciszy i kontemplacji, gdzie każdy człowiek poszukujący wiary może odkryć na nowo Boga i siebie. Tu odbywają się kolonie dla dzieci, spotkania młodzieży i coroczne polonijne spotkania młodych gromadzące tysiące Polaków mieszkających w Niemczech. Obecnie opiekunami ośrodka są Bracia Towarzystwa Ducha Świętego.
W tym miejscu mieliśmy okazję dołączyć się do spotkania formacyjnego dziewcząt i chłopców. Natomiast na kolacji br. Tadeusz Biela z Towarzystwa Ducha Świętego, dyrektor domu, przedstawił s. Faustynę Marię i poprosił o krótkie świadectwo życia i powołania.

Po spotkaniu i po kolacji obraliśmy kierunek Münster, gdzie następnego dnia czyli w niedzielę, 29 października, odbyła się Msza św. dziękczynna w rodzinnej parafii s. Faustyny Marii.

Dziękczynienie za śluby wieczyste w Münster

„Bądź uwielbiony Panie, za dar powołania s. Faustyny Marii, do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego” – te słowa wybrzmiały w homilii wygłoszonej przez Księdza Proboszcza Mariana Wagnera, podczas Mszy św. dziękczynnej z okazji złożonych ślubów wieczystych 2 sierpnia 2023 r. w Krakowie. Wielka radość ogarniała serca parafian Polskiej Misji Katolickiej w Münster z okazji obecności sióstr sercanek i możliwości wspólnego dziękczynienia Bogu za „wielkie rzeczy jakie nam uczynił” (por. Łk 1, 49).

Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Lech wikariusz PMK Münster, a wraz z nim i koncelebrował ks. Marian Wagner. Na tę szczególną uroczystość przyjechały m. prow. Marcina Glezman i s. przeł. Ewelina Brodzik, aby wspólnie się modlić i dzielić radość z daru powołania s. Faustyny Marii. Podczas uroczystej Mszy św. Siostra odnowiła śluby zakonne i wyraziła swoją wdzięczność rodzicom, księdzu proboszczowi, rodzinie oraz wszystkim obecnym parafianom za dar tworzenia wspólnoty. Poniżej zamieszczamy podziękowanie Siostry Wieczystki skierowane do wszystkich obecnych na uroczystości.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kiedy patrzę na was, to rodzi się w moim sercu ogromna wdzięczność. Niektórzy z Was pamiętają mnie już od dziecka, bo jest tu moja rodzina, przyjaciele i zgromadzeni parafianie. Więc dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj jesteście, aby uwielbiać Pana Boga za ten wielki dar powołania do życia zakonnego, jakim obdarzył mnie Bóg – za dar, który jest zaproszeniem do głębokiej przyjaźni z Nim.

Jest to też taki moment, w którym chciałabym Wam bardzo podziękować, za to, że mogłam wzrastać w Waszej obecności. Najpierw dziękuję moim Rodzicom, którzy towarzyszyli mi już od najmłodszych lat w moim duchowym wzrastaniu. Dziękuję Księdzu Proboszczowi, który był obecny, kiedy przyjmowałam sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia i który troszczył się również o mój muzyczny rozwój. Dziękuję także Wam wszystkim, za to że byliście ze mną, za to że mogłam przy was uczyć się życia we wspólnocie i wzrastać w wierze. Dziękuję również za miłość, którą mnie obdarzaliście i za to, że z niektórymi z Was mogliśmy się zaprzyjaźnić. Jestem wdzięczna za to, że towarzyszyliście mi duchowo i przysyłaliście pozdrowienia. Bóg zapłać za każdą zamówioną Mszę św. w intencji powołanych i za powołania. To jest ogromy dar, bo modlitwa ma wielką moc – sama tego doświadczyłam.

Wiem, że warto jest żyć we wspólnocie i tak mnie właśnie dzisiaj Ksiądz Piotr przywitał. Czuję się jak w domu, to prawda. My jako wspólnota parafialna tworzymy ten dom. Kiedy więc  patrzę na te osoby i na te twarze, które znam, i wiem że pamiętają mnie od dzieciństwa, to na nowo odkrywam, jak jesteście mi bliscy.

Dziękuję Wam bardzo i chcę Was zachęcić do tego, byście tę radość dzielili ze mną również, kiedy będziemy razem w salce. Chcę się z Wami podzielić moją historią powołania; opowiedzieć, jak to się zaczęło, jak wygląda moje życie z Bogiem. Przygotowałam dla was także krótką prezentację z mojego życia tutaj, w parafii, i z formacji zakonnej.

Życzę wam abyście napełnieni Duchem Świętym dzielili się tą miłością, którą Bóg napełnia Wasze serca, ze wszystkimi, których On postawi na Waszej drodze. Amen.

Po Mszy św. odbyła się agapa ubogacona rozmowami o powołaniu.  

Gdy pożegnaliśmy już wszystkich gości, skorzystaliśmy z okazji, by zobaczyć ważne miejsca w Münster, szczególnie związane ze świętymi (św. Edyta Stein studiowała w tym mieście; bł. Kard Clemens August von Galen pracował w tym miejscu i został nazywany „lwem Münster” ponieważ nie bał się mówić prawdy i bronić wartości chrześcijańskich podczas II wojny światowej; z tej diecezji pochodzą również św. Anna Katharina Emmerich, bł. Karl Leisner i bł. Eutymia Üffing).

Bóg pobłogosławił to miasto licznymi świętymi, którzy – jak ufamy – pomagają nam kroczyć śladami Chrystusa i dawać świadectwo wiary i miłości każdego dnia.